Berggeiten

We hadden reeds de foto’s gezien van deze berggeiten op de steile wand van een dam. Geloofwaardig of niet ?

Maar nu is er ook een video opgedoken. En dus iets meer reëel.

Reactie toevoegen op Berggeiten

Mindervaliden Jacht

Een hele tijd geleden (maart 2012) hadden we een artikel rond de Jachtmogelijkheden voor mindervaliden.
En nu is er blijkbaar versie 2.0 van deze mobile rolstoel.

Reactie toevoegen op Mindervaliden Jacht

Duivenoverlast

We krijgen jaarlijks een paar honderd vragen. Meestal van jagers, over jachtbelangen, wapens, maar vooral Wetgeving.

En af en toe ook een vraag van een niet jager

Beste,

Elke ochtend word ik te vroeg gewekt door duiven lawaai.
Onze gevel is bedekt met een wingerd en daarin verschuilen ze zich.
Kan ik beroep doen op een jager met vergunning om die duiven af te schieten ?
Kunt u mij in contact brengen met een jager aub.
Op welke financiele vergoeding moet ik rekenen ?
Ik woon in Eke-Nazareth bij Gent.

Met vriendelijke groet,

En dan nemen we even de tijd en geven we hier een uitgebreid antwoord.

Er zijn 4 soorten “Jacht”:
Allemaal sterk gereglementeerd door wettelijke voorschriften
http://www.hunting.be/jacht/jachtwetgeving/jachtwetgeving/

 

Gewone Jacht

Enkel tijden het seizoen (zie opennigstijden) en op de Wildsoorten.
http://www.hunting.be/jacht/jachtwetgeving/jacht-openingstijden/
Enkel door Jager.

Bestrijding

Kan enkel na dat Schade opgetreden is (aantoonbaar) en op de Wildsoorten.
Eerst dienen de maatregelen getroffen worden ter voorkoming van de Schade, zie Code Goede Praktijk.
Moet aangevraagd worden door de Grondeigenaar of Grondgebruiker bij het Agentschap Natuur en Bos
Door Jager of gelijkgestelde (Jachtexamen)

Bijzondere Jacht

Ter voorkoming van Schade (meestal aan Landbouwgewassen) en op de Wildsoorten.
Eerst dienen de maatregelen getroffen worden ter voorkoming van de Schade, zie Code Goede Praktijk.
Moet aangevraagd worden door de Jachtrechthouder bij het Agentschap Natuur en Bos
Enkel door Jager.

Bestrijdbare soorten

Dit  in het kader van het Soortenbesluit en het Soortenschadebesluit.
Eerst dienen de maatregelen getroffen worden ter voorkoming van de Schade, zie Code Goede Praktijk.
Mag voor bepaalde soorten (Invasieve Exoten) door iedereen, andere enkel door Jager.

 

Nu praktisch uw geval met een korte analyse

 • Soort: Duif – is ingedeeld bij de Wildsoorten
 • Schade: niet direct aantoonbaar
 • Voorkomende Maatregelen: nog niet getroffen

Ten andere welke duiven zijn het: verwilderde kotduiven, bastaardduiven of een uitzonderlijk zeldzaam geval van zomertortels

Dus u kan niet terugvallen op één van de hierboven mogelijkheden.

Reactie toevoegen op Duivenoverlast

Countryfair met Jachtbeurs

Ben je jager, tracker of sympathisant,… leg dan zeker de datum zondag 18 september 2016 enplaats Wortegem-Petegem al vast in je agenda. Open rond de terreinen van de Stoeterij Strohoeve wordt immers tijdens het Belgisch Kampioen Mennen de Countryfair met Jachtbeurs georganiseerd. Je bent ervan harte welkom tussen 9uen 18u!

Dit gebeuren vindt voor de 4de keer plaats. Initiatiefnemer is de Heer Willy Naessens, Belgisch ondernemer en groot paardenliefhebber. Om dit evenement nog meer kracht bij te zetten, betrekt hij er vanaf deze editie ook voluit de jagerij bij. Kosten nog middelen worden gespaard om een volledig jachtdorp uit de grond te stampen. De interesse vanuit de jachtwereld is dan ook groot en tal van jachtexposanten zullen hun opwachting maken.

Daarnaast iser ook een belangrijk accent weggelegd voor ons cultureel jachterfgoed. Zo vindt er’s morgens om 9u30 een traditionele Hubertusviering plaats, opgeluisterd door de jachthoornblazers Rally Ypara. In de namiddag zullen dan tal van activiteiten plaatsvinden zoals slipjacht, valkerij te paard en roofvogeldemonstraties maar evengoed een modeshow met jachtkledij. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je een testrit doen op het professioneel 4×4 parcours.

Bovendien is dit ook een unieke gelegenheid omjete tonen naar de andere liefhebbers van het buitengebied. Doe alvast je mooiste jachtoutfit aan!

Wil je op dit evenement jezelf ofje contacten nog meer inde watten leggen, dan is er de mogelijkheid om in te schrijven voor het VIP-diner. Laat je verwennen vanaf 11u30 met een uniek zicht op het menparcours en de beurs. Informatie kan je bekomen via hunting@willynaessens.be.

Algemene informatie vind je ook terug op www.bkmennen.be.

Praktisch

 • Openingsuren: 9u – 18u
 • Hubertusviering: 9u30
 • Adres: Beekstraat 4, 9790 Wortegem-Petegem, België
 • Toegangsprijs: 12 euro aan de kassa (of 10 euro in voorverkoop – zie www.bkmennen.be/#info)
 • Informatie: Neem contact op met het jachtteam via hunting@willynaessens.be
Willy Naessens Countryfair Hunting.be juli2016

Willy Naessens Countryfair

Reactie toevoegen op Countryfair met Jachtbeurs

Hunting TV

Start met een buitenlandse jacht in Africa. Net hadden we  daarover nog een item rond de, positieve, positie van WWF en Trophee Hunting.

Verder nog nieuws, video’s, alles samen terug een half uur Jacht TV.

 

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Hunting TV

Jachtdagen – Polen

The Hunting Season Drijfjacht Polen 2016

Drijfjacht Polen 2016

Nog ver weg, maar misschien nu reeds afspreken met vrienden om eens een Drijfjacht te plannen in Polen.

 

Bekijk anders hun website met hun volledig aanbod qua interessante Jachtreizen en activiteiten.
The Hunting Season

 

De jongens van The Hunting Season zijn gepassioneerd grof wild jagers die na hun jarenlange ervaring gestart zijn met het organiseren van jachtreizen.

Niets speciaal ?, toch wel. Alle jachtgronden waarop de activiteiten doorgaan zijn mede-eigendom van The Hunting Season of voor langere tijd in hun beheer.
Ah ja, en op de meeste reizen zijn ze zelf ook aanwezig. Toch een garantie van kwaliteit vooral authenticiteit.

Verder hebben beide heren ook een DMQ (Deer Management Qualification) Level 2 stalking certificate. Een must om de betere jachtgebieden te kunnen pachten.

Reactie toevoegen op Jachtdagen – Polen

Jachten van de Kroon

Jachten van de Kroon

Jachten van de Kroon

Vandaag een Koninklijke dag met de Nationale Feestdag.
En dus vandaag ook een speciaal stukje over Jacht en de Kroon.

Geschiedenis

Eerst de geschiedenis. Hiervoor gaan we terug naar dé Jachtwet van 1882

- Art. 13. De jacht in de staatsdomeinen is alleen geoorloofd ingevolge een openbare aanbesteding. De jacht in het Zoniënbos, in de bossen van Saint-Hubert en in het Hertogenwald, alsook in de staatseigendommen grenzende aan het domaine d’Ardenne, is evenwel voorbehouden aan de Kroon.

Voila, De Kroon, ofte de Koning, is dus ook Jachtheer. Maar ondertussen is de situatie wel veranderd.

Het Zoniënbos is nog steeds voorbehouden voor de Kroon (Jachtdecreet 1991 – Art 11: Het recht tot jagen in het Zoniënbos is voorbehouden aan de Kroon.).
Maar hier is er een probleem, aangezien het Brussels Gewest geen Jachtwetgeving heeft. En dus kan er daar ook niet gejaagd worden.

De twee andere domeinen beter gekend als Saint-Michel-Freyr en Hertogenwald zijn wel nog actieve jachtdomeinen.

Evenwel sinds 1982, onder Koning Boudewijn, heeft de Kroon afstand gedaan van het recht om rechtstreeks en persoonlijk te jagen op deze gebieden. Koning Boudewijn wenste dat de Kroonjachtgebieden aan drie missies beantwoordden :

 • inrichting van een jachtterritorium met voorbeeldfunctie,
 • ontwikkeling van een uitgelezen proefterrein voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en
 • inrichting van een plaats met uitgesproken sociaalpedagogisch potentieel

Om deze opdrachten te verwezenlijken, werd het wildbeheer in beide gebieden overgeheveld, door Koning Albert, naar het Waalse ANB het DNF (Division de la Nature et des Forêts).

Jachtgebieden

Het gebied van het Hertogenwald strekt zich uit over 6.350 ha, gelegen in een bosmassief van meer dan 50.000 ha aan de oostgrens van België, in de streek van de Hoge Venen.

Het gebied van Saint-Michel Freyr omvat 4.100 ha en ligt in het hart van het bosmassief van Saint-Hubert. Het gebied bestaat uit twee aangrenzende zones die gescheiden worden door de N89. De weg is voor veiligheidsredenen afgeschermd door een hek van 2,20m hoog waar grote hoefdieren niet over kunnen.

Jachten van de Kroon

Jachten van de Kroon

Wild

Tegenwoordig is vooral het hert het voorwerp van inspanningen die geleverd worden bij het beheer van het gebied. De ree vertegenwoordigt een bescheiden, moeilijk te tellen bevolking die stabiel lijkt te zijn of zelfs toeneemt. Het everzwijn is tegenwoordig goed aanwezig met een afwisselende dichtheid van jaar tot jaar. Het is meldenswaardig dat het hert anderhalve eeuw terug niet aanwezig was in dit massief. Toen waren de wildsoorten het hazelhoen, het korhoen en de ree. Blijkbaar heeft de verovering van de venen door naaldbomen en de demografische druk van de mens in de valleien geleid tot de groei van een hertenpopulatie die nu goed gevestigd is in het Hertogenwald.

Net als in het gebied van het Hertogenwald vallen vooral het hert, de ree en het everzwijn onder het wildbeheer. Het hert is tegenwoordig met een belangrijke dichtheid aanwezig ten Noordwesten van de N89. Dit is in mindere mate het geval ten Zuidoosten van deze as. De reepopulaties, die moeilijk te becijferen zijn, lijken wat bescheidener en variëren in de loop van de tijd. De sterke verhouding loofbomen laat voorts een grotere hoeveelheid everzwijnen toe dan in het Hertogenwald.

Hert gefotografeerd door de huisfotograaf Philippe Moës

Hert gefotografeerd door de huisfotograaf Philippe Moës

Jacht

De Jacht in de Jachten van de Kroon is bijna voornamelijk via Bersjacht en Loerjacht. Dit om een selectief afschot te realiseren (stilstaand wild, volledige identificatie). Soms is er een Aanzit Drukjacht.

Afshot van Hert is 21 stuks per 1.000 Ha, Everzwijn 7 per 1.000 Ha, Ree 4 per 1.000 Ha.

Jagers

Aangezien de Kroon zelf niet meer jaagt wordt dit overgelaten aan anderen. Natuurlijk eerst de beheerders van het gebied, de boswachters van het DNF.

Maar ook worden jaarlijks de twintig beste laureaten van de jachtexamens uit Vlaanderen en Wallonië uitgenodigd om te komen jagen op de Jachten van de Kroon. Onder begeleiding van de Boswachters krijgen zij een stage die verder gaat dan enkel jagen. Het programma bevat ook: Revierbeheer, organisatie Jachtseizoen, Uitrusting, Veiligheid, Jachtdiscipline, Nazoeken, Wildtellingen, Fotografie-jacht.

De Koning – Jager

Van een aantal Koningen is geweten dat ze niet jaagden, onder andere Boudewijn en Albert II. Philip is wel reeds gesignaleerd op Jachtevenementen. Van Laurent zijn we wel meer strapatsen gewoon en zou het kunnen dat hij ook jaagt, met of zonder jachtverlof.

Besluit

Moeten wij ons van de festiviteiten veel aantrekken ?
Als Jagers, nee.

De bevoegdheden voor de Jacht zijn sinds 1980 Gewestbevoegdheden en dus niets meer te maken met het Nationale niveau (of gevoel) of de Koning.

We zouden het nog kunnen doen om ook een uitnodiging te krijgen voor de Jachten van de Kroon ?
Maar daar zijn ook vragen bij te stellen. We kennen zelfs een kandidaat jager die specifiek één vraag niet beantwoorde om geen 60/60 te hebben en zodoende de uitnodiging te ontlopen.

Antwoord op Jachten van de Kroon

 1. Vande Moortele Marnix

  Ikzelf ben bij de uitgenodigden van “DE JACHT VAN DE KROON”, lichting 2014.
  Dit jaar wordt het tweede en tevens het laatste jaar.
  Ik mag zeker zeggen dat ge geen 60/60 moet behalen om erbij te zijn.
  Ik kan ook zeggen dat het ZEER leerrijk is en mag boffen om dit te mogen meemaken.
  De aangestelde Boswachters doen hun best om hun kennis en ervaring over te brengen.
  Verder wens ik de nieuwe kandidaten nog veel geluk in hun praktisch examen en laat maar hopen
  dat je op een zekere dag een brief mag ontvangen met in de linker bovenhoek een KROONTJE.
  Weidelijke groeten,
  Marnix VdM

Reactie toevoegen op Jachten van de Kroon

Trophy Hunting

WWF

Vorige week nog een zeer tendentieuze reportage op TV rond Trophy Hunting (Telefacts – VTM).

En denkelijk zijn er hier en daar geen al te frisse praktijken bij deze Canned Hunts.

Maar nu toch steun vanuit een onverwacht hoek. Het prestigieuze WWF, toch wel één van de verenigingen qua natuur en dierenbescherming steunt Trophy Hunting.
- WWF and Trophy Hunting

Met in het artikel een tweetal, gekende voorbeelden, van hoe Jacht de natuur een handje kan helpen.

In Namibië werd mid 1990 gestart met een natuurbeschermingsprogramma gefocust op de lokale community, én met Trophy Hunting. De heropstanding van de aantallen en de soorten was bijzonder.

En in Pakistan werd een wetenschappelijk programma gestart rond de Markhor geiten. Terug met Trophy Hunting als onderdeel. Hier ook een opgang van de aantallen Markhor geiten, maar ook van de zeer bedreigde Sneeuw Luipaard, waar de Markhor geit een wezenlijk deel van zijn prooien uitmaakt.

 

WWF and Trophy Hunting

WWF and Trophy Hunting

 

Reactie toevoegen op Trophy Hunting

Camouflage

Als jager heb je wel wat camo kledij.

Maar wijzig je die tussen zomer en winter. Is je broek en vest met hetzelfde motief. Heb je verschillende camouflage voor Hert en Ree.

Hieronder een aantal nieuwe motieven.
Klik op de foto voor de site van de fabrikant.

Sixsite - Rana

Sixsite – Rana

TUSX - EVADE OmniVeil

TUSX – EVADE OmniVeil

CABELA’S - O2 Octane

CABELA’S – O2 Octane

A-TACS - A-TACS iX

A-TACS – A-TACS iX

OUTDOORS - Stalker

OUTDOORS – Stalker

 

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Camouflage

Nationale Feestdag

Meer en meer steken (onverlaten) vuurwerk af en dit voor de meest aparte gelegenheden: oudjaar, trouwfeesten, dorpsfeesten, en dus ook denkelijk op de 21e, de Nationale Feestdag.

Hierbij enkele tips om je hond hierbij te helpen.

Gewenning

Gewenning aan harde geluiden moet u ruim van tevoren starten. Dit geldt ook wanneer u gebruik wilt maken van bepaalde diëten, stress verminderende medicijnen of voedingssupplementen.

Vraag hiervoor advies aan uw dierenarts.

Vooraf

 • Zorg dat het huisdier gechipt en geregistreerd is en zijn naamkokertje om heeft, zodat in geval van onverhoopt weglopen het dier snel en makkelijk teruggevonden kan worden.
 • Geef de honden rond 20.00 uur een bord met pasta. Gewoon gekookt, zonder saus. Een beetje bouillon erbij (van een bouillonblokje, maar niet teveel) en ze vinden het heerlijk. Honden worden er rustig van, zonder gedrogeerd te worden. In pasta zit namelijk een stof “trypofaan”, dat er voor zorgt dat honden minder gestrest reageren op de omgeving.
 • Laat uw dier ruim op voorhand (voor 23 uur) en zo uitgebreid mogelijk uit, zodat hij ‘s avonds moe is.
 • Behandel uw dier niet anders dan dat u gewoonlijk zou doen. Hou vast aan dagelijkse routine.

Omgeving

 • Laat het licht bij uw dier aan, zodat de lichtflitsen minder opvallen.
 • Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen in de buurt.
 • Creëer een veilige omgeving voor uw huisdier of blijf bij uw huisdier.
 • Geef het dier de mogelijkheid om zich te verstoppen ook al is het een ongewone plaats. Voor het dier is het op dat moment een veilige plaats.
 • Zorg dat uw huisdier geen toegang heeft tot buitendeuren.

Rond middernacht

 • Zorg voor geluid dat het vuurwerk overstemt (TV, muziek) – zonder te overdrijven.
 • Ga niet overdreven troosten (tenzij er sprake is van complete paniek), het dier krijgt dan de indruk dat er iets mis is en dat zijn angst terecht is. Het beste is om zelf zo normaal mogelijk gedrag te vertonen.
 • Als uw huisdier erg bang is geweest tijdens het vuurwerk, hou hem dan nog enkele uren binnen tot het volledig gekalmeerd is.

 

Mogelijke middelen of medicatie, maar alleszins advies bij de dierenarts

 • Adaptil: Chemische feromonen (geurtherapie, geen medicatie) brengt rust voor de hond
 • Zylkene: Kalmerende medicatie, maar vooraf te starten
 • Kalmivet: Sedatieve medicatie, met nadeel dat honden zeer suf zijn
 • Thundershirt: Vest voor honden, de druk die het vest geeft, zorgt voor een ontspannend effect

Misschien hier wat aandacht voor de Thundershirt. Het geeft een zachte, constante druk op het lichaam van de hond. Dit heeft een rustgevend effect op het zenuwstelsel. Thundershirt heeft bewezen zeer effectief te zijn tegen angst bij honden. Uit een onderzoek onder ruim 1000 gebruikers, bleek meer dan 85% van de honden minder angstig te zijn door dit vest.

Wil je het zelf uitproberen, verschillende maten, zelfde prijs.

Thundershirt

 

Vuurwerk hond

Vuurwerk

Reactie toevoegen op Nationale Feestdag