Duivendagen

Wij vonden een Jachtheer bereid om zijn jachtrevier – Les Vallons – open te stellen voor de Jong-Jagers om een dagje duiven te komen strekken.
Deze dagen zijn ideaal om in een joviale sfeer nieuwe collega-jagers te ontmoeten, en uw netwerk van gelijkgestemden uit te breiden.

Het jachtgebied Les Vallons is gelegen op het grensgebied Vlaamse Ardennen – Pays des Collines. Het unieke aan de omgeving is de ligging midden de Vlaamse Ardennen. Steeds wisselend, steeds intrigerend, maar overal aangename vergezichten en natuur.

Regelmatig organiseren we vanuit Hunting een duivendag, specifiek voor alle geslaagden met een eerste Jachtverlof.
De jachtdagen voor dit jachtseizoen zijn:

 • Zondag 30 oktober
 • Zondag 6 november
 • Zaterdag 17 december
 • Zondag 5 februari
 • Zondag 12 februari
 • Zondag 19 februari
 • Zondag 26 februari

Duivendag

Graag ontvangen we u om 8:30 voor de koffie en croissants om dan rond 9:00 de jachtdag aan te vangen. Einde is voorzien rond 17:00 met het Tableau.

Voor de duivendag betaalt u geen jachtbijdrage voor het jachtrevier. De Jachtdag wordt aangeboden door Hunting, enkel de “Chapeau” is te voldoen.
De prijs van de chapeau bedraagt 50 €. Hiervoor zorgt de jachtheer voor alle verplaatsingen, consumpties en catering (ontbijt en lunch). En u krijgt ook nog een deel van het wild mee naar huis.

Wil je uitgenodigd worden, stuur dan je full info naar Hunting

 • Naam en voornaam
 • Jachtverlof nr (Vlaams en/of Waals)
 • Indicatie van de gewenste dag(en)
Jachtuitnodiging Duivendag

Jachtuitnodiging Duivendag

Reactie toevoegen op Duivendagen

Vossenjacht

Recent een oproep van Groen! om de Vossenjacht voor 3 jaar stop te zetten.

En af en toe is de argumentatie simpel.
In Luxemburg, net naast onze Ardennen, hadden ze hetzelfde idee een jaar geleden. En nu wordt het teruggeroepen.

Met volgende argumentatie:

 • Jacht is de enige mogelijkheid om op te treden tegen problematische Vossen: woongebieden, agrarische gebouwen, …
 • Hogere kans op ziektes overgedragen door de Vos

We willen het artikel anders wel vertalen en doorsturen naar Groen!, maar ze verstaan het zo ook wel.

Persbericht –  Chambre Agriculture Luxembourgeois
Artikel – L’essentiel au Luxembourg

 

Stop Vossenjacht 3 jaar

Stop Vossenjacht 3 jaar

 

2 Antwoorden op Vossenjacht

 1. van peteghem marc

  3 jaar geen bejaging van de vos voor een studie???? belachelijk dat ,er zijn al genoeg studies gedaan met de vos als onderwerp, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk enz, wie gaat dat betalen, je weet toch wiens brood men eet diens taal men spreekt,in opdracht van ????? komt er nog van dat betullend gedoe ???

  in Frankrijk heeft men eens berekend wat het groen gedoe, kost aan de Staat, da was een paar ferme miljarden

 2. van peteghem marc

  ik heb geleerd dat jagen , horen, zien en zwijgen is, der Feind hört mit immer;

Reactie toevoegen op Vossenjacht

Hunting TV

Op Damhertenjacht, met enkele lokmiddelen.

En in Schotland probeert iemand een Mac Nab. Hier meer info over een Mac Nab en je kan zelfs het boek downloaden.

 

Terug een half uur Jacht TV

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Hunting TV

Hert dood

Hert dood, is niet enkel een Jachthoorn signaal.
Maar ook een realiteit op de Veluwe.

Want het 8-jarige hert De Kroes is dood.

Volgens het park raakte een ander hert De Kroes met het gewei in het oog. Hij is met volle kracht doorgestoten tot in zijn hersenen. De Kroes was op slag dood. Over het algemeen vallen er geen doden bij gevechten tussen rivalen, weet het park. ‘Mogelijk is de dodelijke stoot een gevolg van een verkeerde manoeuvre.’ De dader is mogelijk De Fin, die de laatste tijd vaker is gesignaleerd bij de bronstroedel van De Kroes.

Hert De Kroes

Hert De Kroes

Reactie toevoegen op Hert dood

Dieren Kunst

Apart, maar wel mooi – Kunst.

Reactie toevoegen op Dieren Kunst

Jachtwetgeving – Hondsdolheid

We letten op, of enkele andere Hunting lezers, en als er iets passeert over de jacht, hebben we het gezien.

18 SEPTEMBER 2016. – Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid

Art. 10. Binnen de zone van verhoogde waakzaamheid, afgebakend in uitvoering van artikel 9:
1° mag geen enkele hond zich op de openbare weg, op een openbare plaats of in velden of bossen bevinden of er rondlopen, tenzij hij geïdentificeerd is en aan de leiband wordt gehouden.
Een hond mag evenwel worden losgemaakt met het oog op de jacht, voor zover hij geïdentificeerd en geldig gevaccineerd is en terug aan de leiband wordt genomen zodra de jacht is beëindigd;

De volledige tekst - Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid

 

Rabies

Reactie toevoegen op Jachtwetgeving – Hondsdolheid

Licentiejacht Reewild

anb_logo_q_kleinTerug dit jaar, de Licentiejacht Reewild in de Kempen.

De Licentiejacht gaat via een openbare aanbesteding.
Meer info in volgende documenten:

De openbare aanbesteding heeft plaats op maandag 7 november 2016 om 14.00 uur  uur in het Boshuis van Ravels, Jachtweg 27.
Verdere info  kan je aanvragen via mail of telefoon 014/63 93 63. Maar wij deden reeds het werk en hierboven staan de volledige aanbestedingsdossiers.

Jong-Jagers

En, misschien specifiek te vermelden, deze Licentiejachten zijn uitermate geschikt voor de Jong-Jagers. Er is namelijk een zeer goede opvolging van de Regiobeheerders en lokale boswachters. Er is zelfs een korte opleiding kogelschieten. En, als je wat oplet kan je mits een goede (lage) bieding enkele aangename jachtmomenten beleven voor weinig geld.

Vlaanderen is natuur

Reactie toevoegen op Licentiejacht Reewild

Jachthonden voorbereiding – Jachtdag

In onze cursus Jachthonden hebben we een aantal instructies, maar vooral een lijstje ter voorbereiding van de Jachtdag.

De volledige cursus – Jachtcursus Jachthonden

Voor de Jacht

Voor de hond

Net als atleten opwarmen voor een wedstrijd dienen honden dat ook te doen. Het is potentieel gevaarlijk om een hond uit een bench te halen en hem onmiddellijk in volle galop het jachtrevier in te sturen. Je hond opwarmen is een must. We kunnen de spieren opwarmen door de hond op een rustig tempo wat te laten wandelen en hem nadien even te laten draven.

Voor de jagers en trackers

Zoals verder zal blijken is bij Jachtincidenten een vlug contact met de dierenarts nuttig. Zelfs via de telefoon kan levensreddende info doorgegeven worden.

Daarom eventueel bij het begin van de jachtdag het telefoonnummer van de dierenarts van dienst meedelen of laten opschrijven door elke jager/tracker zodat er onmiddellijk contact kan opgenomen worden indien nodig. Dit bespaart soms kostbare minuten.

 

Na de Jacht

Na een jachtdag en eventueel tijdens de lunch hebben honden een cooldown nodig.

Dit betekent dat we ze niet onmiddellijk in de bench plaatsen maar het lichaam even laten acclimatiseren. Dit doen we door even gewoon te wandelen zodat de doorbloeding van de spieren optimaal blijft.

Vanzelfsprekend heeft een jachthond na de jacht een comfortabele rustplaats nodig. Wrijf de hond droog en zorg dat hij comfortabel kan rusten in zijn bench.

Als jouw jachtdag wat langer duurt (tableau, diner) zorg er dan voor dat de hond niet achterblijft in een koude auto. Plaats de bench eventueel in een rustige warme omgeving of zorg voor verwarming in de wagen.

Reactie toevoegen op Jachthonden voorbereiding – Jachtdag

Jacht en Fiscaliteit

We hadden reeds een 10-tal topics in Hunting Habitat (jacht en gezondheid, jacht en muziek, jacht en kunst, …) en nu vinden we er nog een nieuwe
- Jacht en Fiscaliteit

Eigenaars van de gronden waarop gejaagd wordt krijgen hiervoor doorgaans een vergoeding. Die kan bestaan uit een bedrag in cash of uit de levering van een aantal stukken wild. In beide gevallen moet de eigenaar de waarde ervan opnemen in zijn jaarlijkse belastingaangifte.

Belastbare inkomsten

Inkomsten of de tegenwaarde van de voordelen die iemand ontvangt uit de verhuur van een jacht-, vis- of vogelvangrecht zijn momenteel belastbaar tegen 25 procent. Die belasting wordt geheven op het gehele bedrag. Het bedrag wordt dus niet verlaagd voor eventuele kosten van de verhuurder. Het belastbaar bedrag bestaat overigens niet alleen uit de verhuring van het jachtrecht, maar ook uit eventuele vergoedingen die bovenop die huurprijs worden betaald voor het voederen van het wild of voor de schade die door het wild wordt veroorzaakt.

Roerende Voorheffing

Op de jachtrechten moet geen roerende voorheffing worden ingehouden door de schuldenaars. Artikel 111 van het KB/WIB 92 stelt dat er wordt afgezien van de inning als de verkrijgers van de vergoeding rijksinwoners zijn die aan de personenbelasting onderworpen zijn.

Belastbaar Persoon

Het jachtrecht behoort overigens toe aan de eigenaar van de gronden en niet aan de pachters. De inkomsten van het jachtrecht dienen op de aangifte opgenomen te worden in het deel II, vak XV – Diverse inkomsten, punt 2, e.

 

Wetboek Inkomstenbelasting - Artikel 111 van het KB:WIB 92

Wetboek Inkomstenbelasting – Artikel 111 van het KB:WIB 92

4 Antwoorden op Jacht en Fiscaliteit

 1. Hans-Kristof Carême

  Interessant om eens een artikel te wijden aan jacht en fiscaliteit. Zelf heb ik de idee eerder ook al eens geopperd, maar niemand wil zich eraan wagen. Hunting thans wel. Een pluim. Tijdens de lessen fiscaal recht aan de KULeuven – ondertussen 20 jaar geleden – vertelde prof. Frans Vanistendael dat het geld besteed aan een jachtpartij niet fiscaal aftrekbaar is. Dus ook niet als representatiekosten. Tenzij in het geval dat de belastingplichtige een speciale professionele band heeft met de jacht, bv. een wapenmaker, een jachtwinkel, … Niettegenstaande jacht ongetwijfeld een sterk netwerk kan zijn en professioneel van nut kan zijn, zegt mijn boekhouder hetzelfde: niet aftrekbaar, en al zeker niet in de vennootschap (op gevaar af van een boete van + 300 % (verborgen commissielonen)).

  • Hunting

   Dit zou mogelijk zijn indien men de Jachtgroep zou organiseren in een VZW.
   Dan is er aftrekbaarheid van de lidgelden (jachtparten) volgens volgende redenering.

   - Fiscale Aftrekbaarheid lidgelden
   Gezien dit lidgeld een kost is om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden is deze aftrekbaar.

   Dit blijkt uit een parlementaire vraag die de aftrek niet uitsluit: Vraag nr. 86 Pieters d.d. 6 november 2003, Vraag en Antwoord Kamer 2003-2004, nr. 18, 2 februari 2004, p. 2506.

   En ook uit een uitspraak van het Hof van beroep van Brussel (21 juni 2006)
   Volgens het Hof “laat een dergelijke serviceclub toe om contacten te leggen waaruit belastbare inkomsten voortkomen. De mercantiele belangen in hoofde van een deel van de clubleden verklaren immers het succes van dergelijke clubs.

 2. canardouze

  Misschien een mogelijkheid om de staatskas te vullen.
  Belastingen op het reeds verdiende geld.
  De euro’s die betaald worden aan de eigenaars als jachtrecht ook belasten. Indien men na een succesrijke duivenjacht de duiven aflevert aan de wildhandelaar deze inkomsten ook nog aangeven en laten belasten.
  Niet vergeten de bedragen die betaald worden als jachtaandelen (parten) ook belasten-dit zijn ook inkomsten en niet vergeten de chapeaus ook mee in rekening brengen.
  Wat gaat een wilde fazant dan kosten?

  Best dit hele potje gedekt laten
  We kunnen misschien beter het wereldje van de voetbal eens onder de loep nemen en hier geld gaan zoeken.

 3. 44r

  Belastingen op het verdiende geld? Belastingen op de verdiensten waar al een dikke belasting op werd betaald, dat noemen we toch successierechten?
  Jij noemt voetballers, ik heb geleerd dat het altijd makkelijker is om de uitgaande kant te controleren dan de inkomende… en zou het land veel slechter af zijn wanneer we eens afstapten van beroepspolitiekers? Velen denken met mij dat aan die zijde nog zeer veel te bezuinigen is. En dat is dan nog een groep waarvan verwacht mag worden dat ze niet gaan betogen en zeker voor weinig verstoring zullen zorgen wanneer ze eens zouden betogen. Waren het niet de oude Grieken die het land regeerden met de ouderlingen? En deden die zoiets niet gratis, gewoon voor de eer? En toen had Griekenland toch veel meer aanzien in de wereld dan nu… men zit nu blijkbaar aan het minimum loon van jongeren om er meer in’t werk te krijgen. Heeft het niet meer effect om de loonmassa van de politiek met 50 % (of meer) te verminderen en dit geld te gebruiken om iedereen (zinvol) werk te laten doen? Als het eigen geweten toch moet plaats maken voor het standpunt van de partij of de meerderheid, waarom moeten er dan zoveel ja-knikkers worden onderhouden? Op zoveel verschillende niveaus? “En allemaal meeëten mijnheer…” om het eens met de woorden van Wim Sonneveld te zeggen…

Reactie toevoegen op Jacht en Fiscaliteit

Hunting TV

Eerst schietoefening. Wat eigenlijk allemaal zouden moeten doen bij het begin van het seizoen.
Bijkomend kan natuurlijk ook schietles en instructies, zeer nuttig.
En inschieten van de kijker, noodzakelijk.

En dan nog wat meer reportages, video’s, …

Terug een half uur Jacht TV

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Hunting TV