Afname “boerenlandvogels”

Hadden we maar een vereniging die het opnam voor grondbroeders en kwetsbare vogels. Een vereniging die in het algemeen belang dacht en feit van fictie kan onderscheiden. In Vogelbescherming Vlaanderen zullen we ze zeker niet vinden. Deze vereniging heeft duidelijk andere prioriteiten.

Jammer genoeg kent Nederland hetzelfde scenario en daar kopt men met het feit dat in de laatste 50 jaar ongeveer 70 procent van de populaties verdwenen zijn.
Van de veldleeuwerik schieten nog slechts een 350 000 tal koppels van de 1,1 miljoen broedparen over. Patrijs zomertortel, ringmus en grutto namen respectievelijk met (93, 92, 93 en 68 %) af.

Ondanks inspanning nemen de populaties nog steeds af. Ook in de rest van Europa is dezelfde trend merkbaar. Het European Bird Census Council sprak over het verlies van zo’n 300 miljoen broedparen in Europa.

Volgens het centraal bureau voor statistiek in Nederland ligt de oorzaak van deze afname in ten eerste het onttrekken van landbouwgrond voor woningbouw en wegen. Vervolgens in het meer en vaker bemesten en maaien van het land voor een vermindering van de hoeveelheid en diversiteit van de insecten die vogelsoorten eten. Bovendien verdwijnen door intensiever mesten en maaien vaak vogelnesten.
Tegelijk stelt men vast dat het aantal ganzen vertienvoudigd is.

Morgen laten we iemand met gezond boerenverstand aan het woord en zien we wat zijn visie op de hele problematiek is.

Een van de getroffen soorten

Een van de getroffen soorten

Reactie toevoegen op Afname “boerenlandvogels”

Schiet in actie

Schiet in actie onder deze naam begon Vogelbescherming Vlaanderen met een campagne om mensen “bewust” te maken van het feit dat hun percelen/eigendommen al dan niet ingekleurd waren als jachtterrein. Zij riepen dan ook de eigenaren van dergelijke percelen die onterecht werden opgenomen op, om dit te controleren en te laten aanpassen bij de arrondissementscommissaris.

En nu pakt Vogelbescherming in de pers uit met de cijfers/resultaten. Om te bewijzen dat alles indrukwekkend is als je het maar opklopt en niet in perspectief plaatst (of halve waarheden schrijft).

http://www.gva.be/cnt/dmf20170327_02802098/dit-illegaal-jachtgebied-wordt-opgedoekt

Resultaat: 231 hectare “illegaal” ingekleurd jachtgebied, wordt nu officieel jachtvrij gemaakt. Hoe kan je het indrukwekkend voorstellen? Door te spreken over 346 voetbalvelden (amai sech). Absolute koplopers zijn de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen (respectievelijk 76 ha en 73 ha) geschrapte percelen.

http://www.schietinactie.be/

Nu dit mag dan op het eerste zich indrukwekkend zijn maar plaats dit eens in perspectief met alle terecht bejaagde percelen. Dan is dit op zijn minst al minder indrukwekkend. Bovendien gold in het verleden dat terreinen kleiner dan 1 hectare omgeven door jachtgebied mochten mee ingekleurd worden ook al had men er het jachtrecht niet op. Ook bij wijziging van eigendomsrechten op percelen is de jager in kwestie niet altijd op de hoogte waardoor men er soms ook nog onterecht maar volledig te goeder trouw van uitgaat dat men het jachtrecht over een stuk grond heeft.

En nu komt het: 757 mensen lieten hun percelen controleren en in totaal werden 867 percelen gecontroleerd door de bevoegde arrondissementscommissarissen. 79 pct van de percelen oftewel omgerekend 686 percelen bleek zonder medeweten en dus zonder toestemming van de eigenaars van die percelen in een jachtplan opgenomen.
éénvoudige rekensom 231/686 = 0,34 hectare of toevallig dus grotendeels percelen die onder die oude regel mochten ingekleurd worden. De verouderde plannen worden nota bene momenteel volledig geactualiseerd en ook gedigitaliseerd zodat controle makkelijker zal zijn in de toekomst. En ook hier werkt de jagerij volledig zelf aan mee.

Om het nog even in perspectief te stellen. In Vlaanderen tellen we ongeveer 25 000 landbouwbedrijven die goed zijn voor 623 000 hectare bewerkte gronden. We nemen dus nog niet de particuliere gronden mee of bossen en dergelijke.

Wij besluiten dan ook dat Vogelbescherming Vlaanderen groot uitpakt met iets dat verre van indrukwekkend is. Het bewijst dat de jagerij op een goede professionele wijze omgaat met jachtrechten. Bovendien, gezien de naam van de organisatie en gezien het doel ervan vragen wij ons ook af of er geen andere hoogdringende problematieken de aandacht van Vogelbescherming Vlaanderen nodig hebben. We denken dan aan de vele populaties grondbroeders die steeds maar dalen in aantal ondanks het feit dat deze soorten niet bejaagd mogen worden.
Maar uiteraard ligt dit moeilijk voor een organisatie die tegelijk vogels wil beschermen alsook de oorzaak van de achteruitgang van vele vogelsoorten: namelijk de vos.

Tot besluit, misschien ook eens alle percelen die volledig correct als jacht ingekleurd staan laten nakijken? Dan wordt dit alles zeker in perspectief bedacht. Want als jager zijn we dankbaar voor die vele eigenaars die wel toelaten om te jagen op hun gronden en waarmee alles correct verloopt.

Schiet in actie, mist doel

Schiet in actie, mist doel

Antwoord op Schiet in actie

 1. 44r

  Ergens begrijp ik die drang om gebieden uit een jachtrevier te halen helemaal niet. Wanneer land NIET ingekleurd werd in een jachtrevier (en dus de jacht met een vuurwapen NIET wettelijk mag worden toegelaten), valt toch de jacht en de bijzondere bejaging weg en blijft alleen bestrijding/verdelging over… nu leg eens al die beknottende regels rond de jacht eens objectief naast de regels rond bestrijding, bij bestrijding/verdelging mag (haast) ALLES. Men wordt zelfs niet meer geleid door de meest eenvoudige regels rond de weidelijkheid! Denk bij dit laatste maar eens aan dat afschieten van de zeug-eerst om daarna de biggen (die bij de dode zeug blijven) verder af te knallen. Of aan die konijntjes vers uit de pijp, kleiner dan een rat: afknallen tegen de mogelijke schade! Om daarna gewoon zinloos in de grond te steken. Gelukkig zorgt reewild (nog) niet voor veel schade… zie je het verschil tussen reewild “bejagen” en reewild “bestrijden”? Bij dit laatste telt plots niet meer mee of je bok bent, geit of kits en of die geit nu pas gejongd heeft of niet. Hoe meer “slachtoffers” hoe meer vreugd want hoe beter de bestrijding…
  Boerenbond heeft destijds geijverd om duidelijk omlijning van jachtrevieren. Als er immers (konijnen-)schade was, dan was het destijds heel moeilijk om de verantwoordelijke jager aan te duiden. Wie gaat nu eens eindelijk duidelijk maken dat het uitkleuren van zijn/haar eigendom uit een jachtplan tevens betekent dat men ZELF verantwoordelijk wordt voor de schade van wild (dat van die eigendom komt)? Alleen natuurverenigingen ontsnappen (nog) aan die regel, gezien die destijds bekomen hebben dat bij wildschade de gemeenschap opdraait voor de kosten. Ik verwacht echter dat zodra de weg naar schadevergoeding voor schade van zwartwild eindelijk goed werd uitgewerkt, dat de gemeenschap zeer snel die uitzondering voor natuurverenigingen gaat aanpassen en gewoon terug algemeen de bezitter van het jachtrecht terug laat opdraaien voor de schade…
  Moet een verstandig jager deze actie van Vogelbescherming Vlaanderen niet mee ondersteunen en zorgen dat er nu inderdaad heel wat “eilandjes” ontstaan binnen zijn/haar jachtrevier? Meestal betreft het toch percelen waarop niet kan (of mag) gejaagd worden en dan worden deze percelen plots zeer interessant om mogelijke wildschade “door te sluizen”. Wie schaakt denkt best enkele zetten vooruit!
  Het “gemoed” wordt het snelst geraakt langs de “portefeuille”…

Reactie toevoegen op Schiet in actie

Eerste ree kalfjes

Vandaag lazen we op facebook een bericht over de eerste ree kalfjes die reeds zouden geboren zijn. Als je de jachtopleiding hebt gevolgd en wat boeken hebt gelezen over jacht en over het ree dan denk je waarschijnlijk, die zijn veel te vroeg!
Maar de opwarming van de aarde heeft ook zo zijn invloed op het ree en zo komen vroeg geboren kalfjes steeds vroeger voor. Waar bv jagen van Paul Wyndaele het over een gemiddelde zettijd heeft van 1 juni met vroege kalfjes in april, hebben we dus nu al vroege kalfjes in maart.

Mocht er een lezer al een kalfje hebben waargenomen/gefotografeerd dit jaar, dan horen wij het graag.

pasgeboren ree

pasgeboren ree

ree kalfje

ree kalfje

Reactie toevoegen op Eerste ree kalfjes

Hunting TV

Een schietcursus met oefeningen om te schieten vanuit verschillende posities.

Verder nog wat Foxcotrol en vooral veel nieuws, video’s een half uur Jacht TV.

 

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Hunting TV

Zwarte serval

Sergio Pitamitz wist onlangs een niet vaak voorkomend fenomeen op de “harde plaat” vast te leggen. Hij slaagde er namelijk in om een zwarte serval op de foto te zetten.

Normaal gezien zijn servals licht van kleur met zwarte stippen over heel hun lichaam een beetje zoals cheeta’s. Maar deze serval is een duidelijk geval van melanisme (zie ook eerdere artikels).

Melanisme is gekend onder wilde katten en komt daarbij voor in 13 van de 38 gekende soorten wilde katten. Bij servals komt het daarentegen eerder zelden voor. Er zijn slechts 6 vastgestelde waarnemingen die allemaal in dezelfde regio plaatsvonden (Kenya en Tanzania).

Normale serval

Normale serval

De zwarte serval

De zwarte serval

Reactie toevoegen op Zwarte serval

Hert op de fiets (follow up)

Af en toe brengen we een verhaal die onze interesse wekt zoals dat van de man die een hert op zijn fiets vervoerde. En zo blijkt, ook op de rest van het net was er wel meer interesse in dit filmpje.

En zowaar werd het hele verhaal gedeeld en dat willen wij u dan ook niet onthouden. Bij deze dus het volledige verhaal erachter.

Reactie toevoegen op Hert op de fiets (follow up)

Lion had a little lamb

Leeuw adopteert een klein lammetje met dit onderschrift kopt NTD een mediabedrijf in onderstaande filmpje. Het doet ons denken aan het rijmpje van Mary had a little lamb ….

Wat jammer is, is dat de media alles uit de context haalt en ons wil laten geloven alsof de natuur vredevol is en alles koek en ei is. Daarmee neemt de media een loopje met de harde waarheid, namelijk dat de natuur niet zo liefdevol is. Het gedrag dat we hier waarnemen bij deze leeuwin is typisch voor katachtigen. Wie zelf een huiskat heeft zal zich ook waarschijnlijk herinneren dat de poes des huizes wel al eens een muisje of vogeltje vangt om er eerst mee te spelen al vorens het te doden en op te eten.

Het lijkt dus mooi en sympathiek om te stellen dat deze leeuwin dit dier onder haar hoede neemt, correcter is het te stellen dat de moeder al dan niet reeds gedood en opgegeten is en dit jonge dier als volgende op de menu staat nadat de leeuwin eerst nog wat met haar aanstaande maal heeft gespeeld.

De natuur is prachtig maar de natuur is wreed, dit verbloemen doet de waarheid geen eer aan, gelukkig weten jagers beter!

Reactie toevoegen op Lion had a little lamb

Ree in de tuin

Het ree bevolkt bijna geheel Vlaanderen. Dit brengt met zich mee dat vele mensen in contact komen met deze dieren die meer dan ooit terug van weggeweest zijn.

Voor sommige mensen is zo’n ontmoeting dan ook groot nieuws. Het komt dan ook al eens voor dat zo’n ontmoeting het nieuws haalt zoals in onderstaand filmpje uit het Nieuwsblad het geval is.

Wat ons dan weer wel als jager opvalt is dat mensen op een wereldvreemde manier over de natuur en “vreemde” dieren praten. Het lijkt alsof het mensen zijn en elk gedrag dat afwijkt van dat beeld is bizar. Zo vinden ze het jammer dat de bok in dit verhaal zo schuchter is.

En zo denken ze ook dat de politie erbij halen noodzakelijk is om de dieren uit de tuin te krijgen en ze terug naar de natuur te brengen. Laatst hadden we ook nog een soortgelijke oproep van de politie van Erpe Mere. Deze riepen de eigenaar van 3 reeën die zich in een privé tuin bevonden op om zich aan te melden binnen de kortste keren. Indien dit niet gebeurden dan zouden de dieren gevangen worden en getransporteerd naar het opvangcentrum in Opglabbeek.

Wat deze zich dus niet bewust waren, is dat deze dieren gewoon wild waren en daar van nature voorkomen. En dat bij het vangen reeën vaak zo in schok gaan dat ze wel meer dan eens het leven durven laten door de gierende adrenaline. Vlaanderen er is dus nog veel werk aan de winkel maar de jagerij wil u gerust het goede pad tonen!
En dat deden we ook bij de politie van Erpe-Mere! We namen contact op, legden de biologische realiteit en het juridische statuut van deze reeën uit en na enige controle van onze informatie en onderzoek door de politie werd deze zaak goed afgehandeld

De bewegende beelden – Het Nieuwsblad

 

Ree in de tuin

Ree in de tuin

3 Antwoorden op Ree in de tuin

 1. lowie maurice

  Nog maar eens een volledig verkeerd beeld in verband met het ree

  Deze periode van het jaar zijn de bokken nog niet toe aan het vegen
  sommige oude beginnen er nu al mee .de jonge pas eind april begin mei
  Dit mooie exemplaar is al volledig geveegd en dit al geruime tijd ,aan de witte punten van de enden te zien ik heb dan ook mijn twijfels over de echtheid van dit filmpje en het is zeker geen jong dier

  • Hunting

   En toch zou het kunnen, gezien de staat van de natuur (bomen zonder bladeren, haagbeuk, …).
   Maar de essentie van het artikel ging iet over de periode van het filmpje, maar eerder over de ongewone reactie van mensen op gewoon wild.

 2. Wim Rossel

  Ik heb de laatste twee weken al meerdere bokken waargenomen welke wel al volledig geveegd waren!!!! Allen vrije wildbaan en echt.
  Wel duidelijk recent geveegd, want gewei nog vrij blank.

Reactie toevoegen op Ree in de tuin

Reewild Seminarie

Met de opening van de reebok voor de deur, nodigt THE HUNTING ACADEMY u uit op een bijzonder interessant seminarie in 2 sessies die u alle kennis en wetenschap over reewild moet bijbrengen.

Sessie 1 : maandag 24 april / dinsdag 25 april te Oostkamp / Lummen

 • Biologie van reewild, voedsel en voedselcycli, bronst en dracht,…
 • Verspreiding in Vlaanderen, populatiedynamiek, geweicyclus, haarwissels, ziektes,…
 • Aanspreken en herkenning van reewild, geslacht, leeftijd, gezond / ziek,…

Sessie 2 : maandag 8 mei / dinsdag 9 mei te Oostkamp / Lummen

 • Management van reewild, biotoopbeheer, predatie, valwild, rust, bijvoederen,…
 • Management via afschot, tellingen, hoe een afschotplan opstellen, aanzitjacht-bersen, openingstijden,…
 • Shot placement en specifieke kalibers voor reewild,…

Telkens van 20 tot 22 uur.

Info hieronder of via - info@thehuntingseason.com

 

Reewild Seminarie

Reewild Seminarie

6 Antwoorden op Reewild Seminarie

 1. Van Meensel jos

  De knop onderaan voor info en inschrijving werkt niet. Waar wordt de les gegeven te Lummen ? En hoe inschrijven en betalen?

 2. Luc Calluy

  Beste
  Dank voor uw publicatie.
  Ik wilde me graag inschrijven voor het reewild seminarie, maar kan blijkbaar niet doorklikken.
  Dank om me de juiste link te willen bezorgen.
  Mvg
  Luc Calluy

 3. De Baerdemaeker francis

  Zelfde probleem ! slaag er niet in om in te schrijven voor Lummen via uw link ???

 4. Serge Gysen

  Hallo,
  Ik kan me jammer genoeg geen 4 avonden vrijmaken. Is er mogelijkheid dat jullie de seminarie filmen en op youtube zetten.
  Mvg
  Serge

Reactie toevoegen op Reewild Seminarie

Hunting TV

In de UK leven 6 soorten “herten” (Deer). In de reportage worden er 4 van de 6 geschoten.
Verder nog wat vossenjacht met het geweer, en veel meer.

Video’s, reportages, nieuws en terug een half uur Jacht TV

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Hunting TV