Jachtverpachting

Kort bericht rond drie jachtverpachtingen

Hulstlobos – Beernem

De eerder gemelde Jachtverpachting van het Hulstlobos (ong. 75 ha), gelegen te Beernem is afgelopen.
En het resultaat:

Er waren 3 biedingen, waarvan de hoogste 2.700 euro.
Aangezien de WBE nog een hoger bod kan plaatsen is nog niet definitief toegewezen.
- 3 november 2014

De WBE Driekoningen heeft tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn recht op opbod.
Het jachtrecht in het domein Hulstlobos wordt definitief toegewezen aan de WBE Driekoningen voor een bedrag van 2.971 € per jaar.
- 12 november 2014

Voila, zo weten jullie dit ook en hebben jullie enig idee qua prijs (40 euro per Ha).

 

Tervuren

OCMW TervurenHet OCMW van Tervuren verpacht ook Jachtrechten op een aantal percelen:
- Jachtverpachting Tervuren

 • Er wordt gesproken over strikken en netten (?)
 • De wetgeving dateert nog van de tijd van de “Vlaamse Executieve”
 • Meer dan 30 niet aan elkaar grenzende stukken (grootste 355 are, kleinste 6,8 are)
 • Er is een zittend jager en denkelijk ook nog wel een WBE die hoger bod kunnen uitbrengen

De “eventuele” biedingen dienen toe te komen bij het OCMW voor  22 december – 9:30.

Scherpenheuvel – Zichem

De WatergroepDe Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) verpacht 18 ha in de streek van Zichem.
- Jachtverpachting Watergroep

 • Slechts 18 Ha
 • Minimaal 30 euro per Ha
 • Zowat iedereen kan hoger bod uitbrengen (Zittend jager en WBE)
 • Er mogen zowaar 2 jachtdagen per seizoen georganiseerd worden
 • Jacht enkel op Zon- en feestdagen

Hier wat minder tijd, tot 1 december, maar denkelijk nog minder biedingen.

Uitkerke

Kerkfabriek Sint Amandus UitkerkeEn nog eentje (2 x 20 Ha) maar mogelijkheid tot hoger bod (en dan weet je het al) en nog wat voorwaarden, …
- Jachtverpachting Kerkfabriek Sint Amandus Uitkerke

 

 

Wij zijn alleszins benieuwd wat dit opbrengt ?
We volgen op en rapporteren.

 

 

Bijlage beheeroverdracht Hulstlobos

Hulstlobos

Reactie toevoegen op Jachtverpachting

Wet Week – Jachtexamen

Bij de opstelling van de on-line cursus Jachtexamen bij het hoofdstuk jachtmethodes bespreken we enkele aparte jachtmethodes zoals Vallen, Fretteren, …

Longnets

Bij het Fretteren worden buidels toegelaten, maar zijn ook de zogenaamde longnets, zoals vaak te zien in de UK, hier in Vlaanderen toegelaten ?

Vraag voorgelegd aan specialisten en …

Dat is een zeer pertinente vraag. Er is eigenlijk geen strikte definitie van die buidels, noch van hun vorm of afmetingen. Zoniet lijkt er er nog steeds ruimte voor interpretatie. In gedachten houdend wat buidels zijn, vallen longnets daaronder niet te catalogeren. Maw zouden longnets volgens artikel 19 & 21 van het Jachtdecreet verboden zijn.

 

Zelfs,  nu met de herschreven wetgeving, niet duidelijk dus.
En we hadden nog een vraagje rond het gebruik van Anijs, ook niet duidelijk blijkbaar.

Anijs

Wat anijs betreft. Indien het als doel heeft wild te lokken om te vangen of te doden, of dat te vergemakkelijken, dan kan het niet conform artikel 19 van het Jachtdecreet.

Art. 19. Het is te allen tijde verboden […](Decr. 30 april 2009, art. 113,1°) gebruik te maken van netten, strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen en van enig ander tuig geschikt om jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te vergemakkelijken.

Wanneer het gaat om het voederen van fazanten, dan kan het wel. Je zou anders alle voeder als “lokaas” kunnen gaan bestempelen. Er is geen verbod om bepaalde stoffen of voeders te gebruiken (wel bij grofwild). De voederplaats moet wel minstens 150 meter van andermans jachtrevier gelegen zijn, anders is dit een overtreding op artikel 4 van het Jachtvoorwaardenbesluit.

Art. 4. §1. Het is verboden om voederplaatsen voor wild aan te leggen op minder dan 150 meter van de grens van een terrein waarvan het jachtrecht door een andere jachtrechthouder wordt uitgeoefend, tenzij na schriftelijk akkoord van de betrokken jachtrechthouder.

 

Hoe dit in de praktijk zal lopen ? Stel dat er fazanten van de buurjacht worden gelokt met voeder waarin anijs werd gemengd, op meer dan 150 meter, kan dit dan? Denkelijk wel. De 150 meter is al een soort buffer aangezien welk voeder dan ook als lokaas kan worden beschouwd.

De afstand van 150 meter (vroeger 100 m) m.b.t. het aanleggen van voederplaatsen is enkel van toepassing is voor bejaagde gebieden (waarvoor een jachtplan werd neergelegd) en niet meer voor natuurreservaten/ -gebieden (idem bij de hoogzitten).

 

Longnets

Longnets

Antwoord op Wet Week – Jachtexamen

 1. Luc Van Osselaer

  Beste,
  Mag bij het fretteren ook gebruik gemaakt worden van fuikjes waar de konijnen dan inspringen, of is het enkel met buidels?

  MVG
  Luc

Reactie toevoegen op Wet Week – Jachtexamen

Hunting TV

George Digweed gaat ook eens op de duiven, de echte. En schiet er enkele op 100 yards (da’z net iets minder dan 100m).

Het Grofwild seizoen is in volle gang en dus wat info rond het schieten in kuddes of grotere groepen. Met risico’s van kogelfragmenten. En de noodzaak van, af en toe, toch een hoofdschot.

En dan de usuals, wat gepraat, wat video’s, wat nieuws, …

 

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Hunting TV

Wet Week -Buitenland

En ook in het buitenland hebben ze jachtwetten.

En niet altijd slecht voor de jagers.

Open CoutryOpen Country

In Amerika is er een beweging, Open Country, om publiek terrein open te stellen voor de Jacht. Hun bedoeling is op 500.000 Ha (jawel 500 duizend Hectare) gemeenschapsgronden open te stellen voor de Jacht.

Een idee voor onze wetgever ?

- Open Country

 

Mississipi – Pro Hunting

In de staat Mississipi hebben ze een referendum gehouden. En met 87,8 % werd er nu meer dan duidelijk wettelijk vastgelegd dat me het recht heeft op Jagen, Vissen en het “oogsten” van Wild.

Nu dit bijna grondwettelijk vastligt kan dit recht dan ook niet makkelijk gewijzigd worden.

Mississipi Pro Hunting

Mississipi Pro Hunting

 

 

Reactie toevoegen op Wet Week -Buitenland

Wet Week – Jacht in de Stad

In Londen hebben ze reeds langer last van Vossen in de stad.

En daar gaan ze dan ook anders mee om. De Counsil van Wandsworth geeft zelfs advies om dit ongedierte te schieten.

Ze hebben zelfs een volledige Handleiding met instructies:

 • Bestrijding: geen voedsel buiten laten, vogelplanken afschermen, …
 • Bejaging met het geweer
 • Maar ook Vallen, strikken, …

Het officiële document van Wandsworth – Guidelines Foxes

 

Fox in the city

The Telegraph – Fox in the city

Reactie toevoegen op Wet Week – Jacht in de Stad

Wet Week – Wapenunie

WapenunieDe Wapenunie is gestart vanuit een paar enthousiastelingen en verdedigt de belangen van de civiele wapensector.

Zij hebben het ook goed voor met de Jacht en de Jagers, zie onder andere hun strijd tegen de willekeur bij de intrekking van het Jachtverlof – Raad van State.

En recent hebben we weer wat voor elkaar gekregen.

Verslagen Federale Wapendienst

Onlangs heeft de Federale Wapendienst een werkingsverslag 2009 – 2013 gepubliceerd.

In dit verslag wordt gemeld dat er 34 verslagen bestaan van interprovinciale vergaderingen waarin over de toepassing van de wapenwet wordt gesproken. Er wordt nog gezegd dat deze verslag in de praktijk de waarde hebben van een omzendbrief.

De vzw AVWL heeft dan ook inzage gevraagd in deze documenten. Dit werd door het diensthoofd van de Federale Wapendienst geweigerd.

De Commissie voor Openbaarheid Bestuursdocumenten fluit dit diensthoofd terug. Principieel moet de FOD Justitie ingaan op de vraag van de vzw AVWL.

U vindt meer info alsook het verslag van de commissie op de website van Wapenunie – Verslagen Wapendienst.

Tevens is nog interessant dat het Hof van Beroep te Bergen beslist heeft om een wapenbezitter vrij te spreken die nagelaten heeft tijdig zijn wapens aan te geven. U vindt een bespreking van dit arrest – Nalaten aangeven Wapens.

Een duidelijke indicatie rond het standpunt van de vergunning van wapens en de willekeur van de Provinciegouverneurs.

Reactie toevoegen op Wet Week – Wapenunie

Wet Week – Wapens bewaren

Als jager wordt het leven ons niet makkelijk gemaakt. Zeker niet qua veiligheid hoe wapens bewaren.

Evenwel kunnen we genieten van een uitzondering in de wet, die ons toelaat om (zelfs meer dan 30 wapens) te genieten van een uitzonderingsregime

Tentoonstellen van vuurwapens voor de Jacht

(cfr Nieuw uitvoeringsbesluit opslag door particulieren)

Veiligheidsvoorwaarden bij het tentoonstellen van lange vuurwapens toegelaten voor de jacht
In afwijking van de bovenstaande veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens, mag een particulier op zijn verblijfplaats lange vergunningsplichtige wapens toegelaten voor de jacht, tentoonstellen.
Hierbij moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:

 1. de wapens zijn ongeladen;
 2. ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor de werking essentieel onderdeel;
 3. ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste etalagemeubel waarin ze zijn tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een vergelijkbare voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggenomen;
 4. ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze zijn niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie.

Noot: Deze afwijking geldt enkel voor lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht. Andere vuurwapens genieten niet van deze afwijking.

U kan dit nalezen op de site van de  Wapenunie

En handig is een vast Wapenrek – Hunting Tableau

Wapenrek

Reactie toevoegen op Wet Week – Wapens bewaren

Wet Week – Jachtverbod

We beginnen deze Week rond Wetgeving met een zeer actueel bericht.

Naar aanleiding van de vaststelling van Vogelpest is er een algemeen jachtverbod op alle diersoorten in heel Nederland. Deze maatregel heeft betrekking op jacht, beheer en schadebestrijding.

Standstillperiode

Het maatregelenpakket van het ministerie is erop gericht om het verplaatsen van dieren en dierlijke producten stil te leggen, om zo verdere besmetting te voorkomen. Zoals het er nu uit ziet geldt deze ‘standstillperiode’ voor heel Nederland voor 72 uur, vanaf vanochtend 11.30 uur. Voor een cirkel van 10 kilometer rond het betreffende pluimveebedrijf geldt een standstillperiode van 30 dagen.

Valwild

Voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaren die assisteren bij valwildregelingen: ook hier is het vervoersverbod van toepassing.

 

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Economische Zaken

vogelgriep1

Vogelgriep

Reactie toevoegen op Wet Week – Jachtverbod

Jachtverpachting

anb_logo_q_kleinHet Agentschap voor Natuur en Bos gaat over tot de openbare aanbesteding van het jachtrecht op everzwijn en ree in de Hoge Kempen en in Bilzen. 16 sectoren van in totaal ca. 1700 ha, gelegen in Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken en Bilzen, zullen per mondeling opbod verpacht worden van 1 december 2014 tot 28 februari 2015 of van 2 januari 2015 tot 31 maart 2015.

In totaal gaat het over 16 loten van gemiddeld een goede 100 Ha elk. Afschot van Everzwijn is onbeperkt, van Reewild is volgens afschotplan. Drukjacht is ook toegelaten.

De voorwaarden en info op de site van ANB.

Practicals

 • Aanbesteding: zaal Salamander, Joseph Smeetslaan 280 te 3630 Maasmechelen
 • Datum: woensdag 19 november 2014 om 19.30 uur
 • Meer info: site ANBsteve.cox@lne.vlaanderen.be – via telefoon 011 74 24 50

 

2 Antwoorden op Jachtverpachting

 1. Francis

  Waarom kon men dit niet vroeger melden ?

Reactie toevoegen op Jachtverpachting

World Falconry Day

Vandaag is het Wereld Valkerij dag.

Deze dag valt samen met de erkenning in 2010 door de  UNESCO van de Valkerij als levend cultureel Erfgoed.

Een goede samenvatting rond Valkerij – Valkerij

En talloze video’s – Hunting Videotheek

 

World Falconry Day

World Falconry Day

Reactie toevoegen op World Falconry Day