Wezel en Specht

Gisteren, gewoon voor wat opvulling, een artikel over de boze Oehoe.

En vandaag een Wezel in actie. We maken er meteen een Predatoren week van.

Onderstaand, een bijna onwezenlijke foto van een Wezel die probeert een specht te slaan. Evenwel de Specht doet wat hij best kan en vlucht door weg te vliegen. Evenwel de Wezel is vastberaden en klampt aan.

Blijkbaar ging wat verder de Specht terug zitten en de Wezel afschudden.
- Fotograaf Martin Le-May

Specht en Wezel

Specht en Wezel

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Wezel en Specht

Oehoe

De Oehoe in het nieuws.
En twee keer zijn ze boos.

In Purmerend (Nederland) is de Oehoe boos op de omwonenden.

Vooral door territoriumdrift, denkelijk tijdens de aanloop van het paarseizoen. En daarom wordt aan de buurtbewoners aangeraden om zich te beschermen door een paraplu mee te nemen. En vooral deze bizarre maatregel levert deze Oehoe internationale belangstelling op – BBC News.

 

In Vlaanderen is Vogelbescherming Vlaanderen boos.

Want voor een kunstwerk van Koen Vanmechelen (ja die van de Kippen) zijn er elf levende oehoes gebruikt voor de expo Combat@CWRM. De Oehoes zijn in gevangenschap gekweekt en kunnen dus hieraan meewerken, maar ze zitten wel de ganse dag in kunstlicht.
- Oehoe Vogelbescherming

 

Oehoe Purmerend

Oehoe Purmerend


Jachtrevier verzorging

Elk begin van de maand onze rubriek over de Revierverzorging. Dit past in onze afdeling hunting.be tips en wordt daar dan ook bijgehouden (hunting.be tips).

Met dank aan Paul Wyndaele, auteur van het boek Blijvend Jagen.

Maart

Maartse buien en Aprilse grillen. Maar vanaf deze maand hangt duidelijk de Lente in de lucht.

 

 

 

Kleinwild
En deze nieuwe lente is zeker te zien bij de Hazen met hun maartse kolder.
Zeker nu in deze periode te doen is de inventaris van wat er qua wild de winter doorgekomen is. De Tellingen kunnen dus terug beginnen. De Hazen, normaal wat dagschuw, laten zich nu goed zien, de Fazanten geven met hun gekraai hun plaats en aantal vrij, en de patrijzen zijn nog redelijk goed te tellen op de kale velden.

Grofwild
Vooral bij de Reeën is er één en ander gaande. De zwakke stukken vallen eruit of kunnen nog bejaagd worden. Bij de bokken is er het bastgewei en bij de geiten de bolle buik (voor zettijd in Mei). Tellen hier kan best op een zonnig dag, als ook de Reeën op zoek gaan naar energieverstrekkende warmte.

Veldwerk
De Planttijd is aangebroken. Maar men moet snel zijn: een Maartse plantstaak is een Aprilse ovenstaak (ofte te laat geplant, belandt in April in de oven of haardvuur). En Hagen planen, altijd goed. Wilgen takken gewoon afsnijden en planten, het merendeel groeit vanzelf. Of Vlierstruiken of Laurierkers of Sleedoorn, allemaal goed, als het maar dekking geeft en de broodnodige insecten oplevert. De wildweides krijgen een kalktoeslag. De eerder uitgezaaide Brem kan nu in het veld uitgeplant worden.

Uitrusting
Een kleine ingreep in het revier zijn de nestkastjes. Zie onze Jacht Uitrusting voor een plan om ze zelf te knutselen. De reeën hebben vaak verschrikkelijk last van keelhorzels. De mezen zijn verzot op de eitjes van de keelhorzels en voorkomen zo dat het reewild verzwakt. Daarom een nestkastje voor de Mezen.

Predatoren
In deze periode even de aandacht voor een kleinere predator, maar daarom niet minder gevaarlijk, de rat. Zowel de zwarte als de bruine variant vreet aan onze voederplaatsen voor kleinwild en lust natuurlijk ook jonge konijnen en kuikens. Rattenvergif, afgeschermd voor bijvoorbeeld roofvogels, is hier een goede remedie.

Reactie toevoegen op Jachtrevier verzorging

Jachtexamen – Inschrijving

Postzegel “Aangetekend” met Noorse Stern

Het jachtexamen komt dichterbij en hierbij enkele, officiële, mededelingen:

Inschrijven

Vóór volgende vrijdag 6 maart moet je inschrijving voor het Jachtexamen verzonden worden aan het ANB. Per aangetekend schrijven.

Niet vergeten het formulier te sturen dus.
Het zou spijtig zijn na alle inspanningen bij de cursus en de voorbereidingen.

En, ook nog de 70 euro betalen.

Enkel het officiële document (of in .doc format) telt.

Voorbereiding

De volledige voorbereiding van het Jachtexamen werd samengebracht op een aparte site jachtexamen.be.
De eerdere voorbereiding van op de hunting site werd nagekeken, gecorrigeerd waar nodig en ook aangepast aan de nieuwe wetgeving (uitvoeringsbesluiten 2014).

Binnen de modules een uitgebreid lessenpakket om het jachtexamen grondig voor te bereiden en je slaagkansen te verhogen. Uitgebreid pakket met terminologie, lessen, determinatietabellen, vragenmodules, inclusief de fotovragen, en proefexamens. Maar ook didactische ondersteuning en examenvoorbereiding.

Neem gerust een kijkje op de verschillende pagina’s en probeer eens een proefles uit.

Reactie toevoegen op Jachtexamen – Inschrijving

Hunting TV

We starten met een sterk stukje lokken. Een vos tot ongeveer armlengte (3 meter).
Ook nog een episode rond Vossenjacht bij nacht.

En voor de rest wat nieuws, video’s en korte interventies tussen de episodes.

Neem een drankje, koffie of iets sterker, en relax voor een half uurtje Jacht TV.

 

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Hunting TV

Kleischieten

Nu het jachtseizoen op kleinwild wel volledig achter de rug is, is er tijd voor die andere discipline dit toch dicht bij Jacht ligt, Kleischieten.

En ook hier, net als bij de Jacht, gaat de passie over van (groot)vader op zoon.

Misschien ook een kijkje nemen naar ons overzicht rond Kleischieten en de verschillende disciplines.
- Hunting Kleischieten

 

GVA 2014 02 26

GVA 2014 02 26

Reactie toevoegen op Kleischieten

Fenologie

Binnen de natuurbeleving staan de speciale waarnemingen natuurlijk bovenaan.

Wie spot er niet graag een Blauwborst, Ruigpootbuizerd of een Scharrelaar.

Een apart vakgebied binnen de vogelwaarnemingen is de Fenologie.
Dit is de studie van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Voorbeelden van onderzochte verschijnselen zijn de tijdstippen waarop trekvogels terugkomen, de eerste bladeren aan bomen komen, en de eerste vlinders gesignaleerd worden.

Op de overigs uitstekende, maar vooral mooie website vogels van belgie staat een uitgebreid overzicht van de fenologie (aankomst, vertrek en verblijfsperiodes) van de meeste broedvogels en wintergasten.

Qua fotografie is er dan weer de site van onze jachtvriend Frans - 4-your-eyes. Met de actuele trekgast die terugkomt, de Grutto, maar ook een zeer uitzonderlijke bezoeker, de Pestvogel.
- Natuurfotografie 4-your-eyes

Grutto

Grutto – 4-your-eyes

Pestvogel

Pestvogel – 4-your-eyes

Reactie toevoegen op Fenologie

Postzegels

We spraken reeds met lof over een site overladen met Vogels. Adri De Groot houdt er zelfs een volledig dagboek van bij.

Indien je inschrijft krijg je op regelmatige basis een mail met mooie, zeer mooie foto’s van (Nederlandse) vogels.
- Vogeldagboek

Maar hierover later meer bij onze aparte week over Blogs.

Meer nieuwswaarde is het feit dat een foto van Adri overgenomen is voor een Belgische Postzegel.
- Postzegel – Grauwe ganzen in de mist

 

Postzegel Vogeldagboek

Reactie toevoegen op Postzegels

Jacht Trailer

Moet je dit jaar nog op jacht naar Polen of Hongarije en je bent op zoek naar iets meer comfort dan een tentje.
Bekijk onderstaande video eens.

Lijkt ons vrij compleet en comfortable voor een jacht met de vrienden.

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Jacht Trailer

Houtsnip

Wij in Vlaanderen mogen er niet op jagen, maar het blijft toch een interessante vogel. Zeker als we er wat meer van te weten komen.

Vooral het trekgedrag is impressionist. Uit een studie van de Britse Game & Wildlife Conservation Trust leren leren we het volgende.

In Groot-Brittanie is er ‘s winters een grote trek van Houtsnippen (tot 1.000.000 vogels) vanuit de koudere noordelijke streken. Bij volle maan in November “Woodcock Moon” kan men grote vluchten waarnemen. Dit is dan meestal om ‘s nachts te gaan foerageren op weiden en velden, waar vooral de regenwormen hen interesseren.

Interessant voor de Jagers is dat in de UK slechts 17 % van de geschoten vogels ook in de UK uit het ei kwamen. Het overgrote deel (51 % Rusland, 32 % Scandinavia) komt uit streken waar ze met miljoenen voorkomen.

Ook verbazend is de opvolgingstechniek. Dit gebeurde vroeger via het traditionele ringen. Met het nadeel van kleinere aantal en de noodzaak om geringde vogels terug te vangen. Nu gebruikt met technieken van “Stable Isotopes”. Hier wordt de chemische samenstelling van de veren geanalyseerd en kan men een ruwe indicatie geven van de oorsprong van de vogel. Voordeel hier is dat elke vogel geanalyseerd kan worden.

Met een nieuwe studie wordt bovenop de origine van de vogels ook nog de vliegroutes bekeken. Dit gebeurt door Geolocators, kleine tags die op de rug van de vogel wordt bevestigd. Sinds de start van het experiment werden 51 Houtsnippen getagged. Ondertussen werden een 7-tal terug gevangen en de route data gedownload. Op hun route vliegen ze bijna 24 uur non-stop (aan ongeveer 40 km per uur, ofte een kleine 1.000 km) om dan gedurende een 10-tal dagen te rusten.

Hieronder een overzicht van hun toch wel fantastische reis.

Houtsnip – migratie van 7 exemplaren 2012

Een volledige migratie van een Houtsnip. Start, in de lente, in het zuiden van Engeland (Cornwall), dan via Oostenrijk naar zuid Rusland om te gaan broeden in midden Rusland. Terug, in de herfst, via Oekraïne en België naar Cornwall.

Houtsnip – migratie lente/herfst

 

Reactie toevoegen op Houtsnip