Jachtverpachting

Het jachtseizoen is voorbij en gelijk is het seizoen van de verpachtingen aangebroken.

Het Agentschap voor Natuur en Bos doet hierbij de aankondiging van een verpachting van de jacht op everzwijnen en edelherten. Het gaat om een drukjacht op donderdag 25 februari 2016 in het ANB domein Vloethemveld in West-Vlaanderen. De verpachting gebeurt als licentiejacht. Men kan bieden voor een licentie vanaf 50 euro. De volledige verpachtingsvoorwaarden vindt u in bijlage.

De details

 • Drukwildjacht op donderdag 25 februari, Vloethemveld
 • Licentiejach (14 stuks)t: licentie per post/geweer, inclusief geschoten wild
 • Verplichting om per licentie ook een drijver af te vaardigen
 • Minimum bedrag: 50 euro
 • Voorbehouden licenties: 2 voor Jong-Jagers (2015), 5 voor personeel ANB
 • Aanbesteding op 15 februari om 15:00, Brugge

Verdere info

 

drukjacht vloethemveld

Drukjacht Vloethemveld

 

Reactie toevoegen op Jachtverpachting

Jacht en muziek

Deze vonden we ook fijn.

Vive La Chasse van levensgenieter en dus denkelijk ook Jager, Bourvil

De tekst apart - Lyrics

En nog meer Jacht en Muziek – Hunting Habitat

Reactie toevoegen op Jacht en muziek

Jachtverpachting

Eind februari een toch wel interessante verpachting van Jachtrechten in de omgeving van Barque de Fraiture, Vielsalm.

Niet minder dan 4 bijna complete jachtgebieden worden aangeboden. Maar je hebt wel lectuur. De Franstalige versie is de rechtsgeldige (totaal van 47 bladzijden), de Nederlandse is een informatieve vertaling.

Verder in de aankondiging ook een interessante lijst met een 40-tal mogelijke boetes, gaande van 250e (Jacht in afwezigheid van de huurder) tot 2.000e (jagen buiten de vooropgestelde data).

Enkele indicatieve cijfers

 • Cedrogne West
  • Oppervlakte 417 Ha
  • Huur: 25.683 euro (60 euro/Ha)
  • Afschot (2015): 5 met gewei, 24 zonder gewei, 1 ree en 18 wilde zwijnen
 • Cedrogne Oost
  • Oppervlakte 463 Ha
  • Huur: 19.168 euro (41 euro/Ha)
  • Afschot (2015): 2 met gewei, 6 zonder gewei, 10 reeën en 18 wilde zwijnen
 • Poncay
  • Oppervlakte 115 Ha
  • Huur: 12.027 euro (104 euro/Ha)
  • Afschot (2015): 3 reeën
 • R’Mester-Clairfa
  • Oppervlakte 268 Ha
  • Huur: 11.275 euro (42 euro/Ha)
  • Afschot (2015): 4 herten, 1 zonder gewei, 11 reeën en 1 wild zwijn 

Alle info

 

Jachtverpachting Vielsalm

Jachtverpachting Vielsalm

 

Reactie toevoegen op Jachtverpachting

Onderhoud Geweren

Bij het einde van het jacht seizoen is het  hoog tijd om uw Jachtwapens grondig te poetsen! Dit niet alleen voor u veiligheid maar ook om de waarde van het geweer lang te behouden

Hierbij enige aanbevelingen voor het reinigen van je geweren.

Demonteren

Opgelet bij het demonteren en monteren. Menige loophaken worden beschadigd door deze handeling.
Normaal zou dit vlot moeten gebeuren en het wapen als het ware uit elkaar vallen bij de demontage en vlot in elkaar klikken bij de montage.

Indien dit niet het geval is, laat u bijstaan door een kenner of wapenhandelaar.

Lopen

Maak de lopen zuiver met een goede poetsdoek en voor de binnenkant met een poetsstok met vod. Dit tot de lopen er terug glad uitzien en er geen resten of sporen te vinden zijn.

Eventueel de binnenkant reinigen met een poetsborstel, eventueel fijne staalwol (op de poetsstok) of met een Gun Cord.

Opgelet met bore cleaners, deze zijn soms bijtend en mogen niet te lang in de lopen aanwezig zijn.

Een gladde loop kan na reiniging voorzien worden van een lichte laag olie welke bij gebruik gewoon kan blijven zitten .

Bij een loop met trekken en velden (kogel geweer) dient deze verwijderd te worden omdat deze laag het schotbeeld kan beïnvloeden maar ook schade aan de loop kan geven. Dit komt door de verbranding van de olieresten.
Een uitzondering hierop is het cal. 22 waarvan de kogels zelfs al voorzien zijn van een vetlaag.

Een goede reinigings tip voor kogelgeweren welke niet makkelijk zijn te demonteren is om een LEGE huls in de kamer te steken en de grende dicht te doen om daarna de loop vanaf de voorkant te reinigen met een borstel zodat de kruit en loodresten in de huls vallen en niet in het mechaniek.

Mechanische delen

Dan is het de beurt aan de mechanische delen. Zuiver maken met een doek of fijne borstel.
Olie al de metalen delen licht in, en steek het wapen terug in elkaar.

Kolf

downnotup

Opbergen met kolf bovenaan

Om te eindigen het hout bewerken met goede kolfolie.

Opbergen

Na het reinigen kan het geweer, best in gemonteerde toestand, opgeborgen worden.

Indien je de loop en bascule geolied hebt, plaats het wapen niet met de kolf onderaan. De olie drenk in de kolf en maakt deze zacht. Met het gevolg dat de kolf vroeg of laat wel eens zal breken.
Steek daarom ook nooit een nat wapen in een koffer of foudraal.

De slagpin ontspannen (steeds met een dummy, niet met een oud patroon) mag, maar hoeft niet.

 

Gun Cord

Gun Cord – met metalen borstel en poetseinde

Reactie toevoegen op Onderhoud Geweren

Hunting TV

Ook in de UK, de laatste jachtdagen. Met natuurlijk enkele High Flying birds.

Voor de rest nieuws, video’s, buitenlandse jacht, en meer leuke onzin.

Terug een half uur Jacht TV.

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Hunting TV

Opinieweek – Nederland

Als reactie op een eerder krantenartikel schreef de Nederlandse belangenvereniging een wel zeer duidelijk artikel rond de Jacht.

Provincies Koester de Jager

Provincies Koester de Jager

 

Maatschappelijk draagvlak

Mevrouw Vos doet het om te beginnen voorkomen alsof de meerderheid van de Nederlanders moeite zou hebben met jagen. Zij spreekt over het ‘voor de lol’ schieten van dieren. Hier kunnen we kort over zijn. Plezierjacht in Nederland bestaat niet. Het enige plezierjacht dat we kennen, ligt in de Nederlandse haven. Jagen in Nederland dient altijd een doel: er wordt in ons land gejaagd om te beschermen, te beheren en/of te benutten. Al het consumeerbare wild wordt opgegeten in Nederland: door de jager zelf, zijn netwerk of door consumenten via poeliers en restaurants. Representatief onderzoek toont aan dat 56% van de Nederlanders positief staat ten opzichte van het duurzaam benutten van wild uit het landschap.

De benuttingsjacht is gestoeld op het principe dat de jager enkele stuks wild mag en kan oogsten van soorten waar het goed mee gaat in zijn of haar veld. De meerderheid van de Nederlanders snapt dit en stelt het verantwoord oogsten van wild gelijk aan het oogsten van bramen, noten, paddenstoelen, honing en vis. Slechts 6% spreekt zich hierover negatief uit. Een deel van de Nederlanders is in deze neutraal.

Geen rol provincie

Met de titel ‘Provincies, stop de jacht’ doet mevrouw Vos voorkomen alsof provincies zeggenschap hebben over het wel of niet toestaan van benuttingsjacht in hun provincie. Partij voor de Dieren heeft momenteel als verkapt burgerinitiatief een soortgelijke campagne richting provincies lopen onder de misleidende titel ‘Stop de hobbyjacht’. Zowel de Tweede Kamer als ook de Eerste Kamer hebben zich in 2015 met grote meerderheid positief uitgesproken over het wetsvoorstel waarin de benuttingsjacht een plaats heeft. Het jagen om te benutten, om het geschoten wild te eten, is en blijft daarmee een landelijke aangelegenheid en vormt een basis om te kunnen en mogen jagen in Nederland. Provincies hebben in deze geen zeggenschap. Het is op z’n zachtst gezegd bijzonder dat zowel mevrouw Vos als de PvdD de lezer en de burger voorzien van verkeerde informatie.

Sprookje van zelfregulatie

Een derde punt waarin mevrouw de lezers van foutieve informatie voorziet, is het sprookje van de ‘zelfregulerende natuur’. Kort en goed: Nederland kent geen oernatuur en geen natuurlijk evenwicht. Alles wat wij in ons landschap zien, is minimaal eenmaal door mensenhanden aangeraakt. Bovendien is Nederland met haar grote bevolkingsdichtheid en relatieve welvaart een land waar veel verschillende belangen samenkomen en dientengevolge keuzes worden gemaakt. Zo streeft ons land soortenrijkdom na van flora en fauna, wordt er gestreefd naar veilig trein-, vlieg- en autoverkeer en vinden wij het ook belangrijk dat Nederlandse boeren economisch rendabel zijn. Om die reden doet de overheid een groot beroep op de vrijwillige, maar professionele inzet van de 27.000 Nederlandse jagers.

Biodiversiteit

Het beheer van diersoorten die een grote invloed hebben op de omgeving is noodzakelijk om biodiversiteit in stand te houden, schade te beperken en (verkeers)veiligheid te vergroten. Het ‘natuurlijk evenwicht’ dat mevrouw Vos zich voorstelt door nergens meer in te grijpen, betekent niet alleen een grote impact op wildsoorten maar ook het einde van weidevogels en andere grondbroeders, zoals kolonies sternen en meeuwen, lepelaars, korenwolven, kraanvogels en andere zeldzame beschermde bodembewoners. Het betekent ook kaalgevreten bossen waar herten bosverjonging tegengaan, vervuiling van voedselarme vennen en vegetaties door grote aantallen ganzen.
Het betekent ook dat de honderden miljoenen euro’s die door Rijk en provincies zijn geïnvesteerd in het beschermen van kwetsbare diersoorten in natuurgebieden teniet worden gedaan. We kijken dan nog niet naar de letselschade door aanrijdingen en de schade toegebracht aan gewassen.

Provincies, koester de jager!

In het Nederland van 2016 doet de overheid een beroep op jagers. Omdat jagen hun passie is, nemen jagers die verantwoordelijkheid. Alle jagers zijn opgeleid en handelen naar hun gedragscode. Zij geven invulling aan natuurbeheer, landschapsonderhoud, het voorkomen van en het assisteren bij aanrijdingen, het verzamelen van afval in het buitengebied, het toezicht houden in het buitengebied, het melden van stroperij en afvaldumpingen, het samenwerken met natuurorganisaties, het tellen en monitoren van diersoorten en – als de stand dat toelaat – het oogsten van het meest scharrelige stukje vlees dat Nederland kent: wild!

Antwoord op Opinieweek – Nederland

 1. waidman

  Niet alleen in Nederland zien sommigen de jacht “als pure pretschieterij”, dit getuigt inderdaad tot kortzichtigheid en absoluut onkunde betreffende de weidelijke jacht, die naast behoud en verbetering van de wildstand door bestrijding van overtollig beschermde predatoren en minstens ook ten dienste staat van het inkomen van de landbouwer wegens beperkingen of het vermijden van wildschade.
  Doch wij moeten die onkunde niet allen in Nederland gaan zoeken, Vlaams Parlementslid voor (hoe kan het anders) GROEN Mr Hermes Sanctorum, lid van de commissie leefmilieu doet er ook geen doekje rond, hij is absoluut tegen de jacht en de pretschieterij (waarschijnlijk ook lid van Vogelbescherming waar hij zijn mostert haalt ?). Ook hij heeft het niet begrepen, misschien moet hij zich efkens verdiepen in de materie, wel te verstaan indien hij daar verstandig genoeg zou voor zijn.Want roepen naast de kwestie is wel zijn specialiteit.

Reactie toevoegen op Opinieweek – Nederland

Opinieweek – Noord-Amerikaans model

Een video met een uitgebreid inzicht in het Noord-Amerikaans model qua natuurbeheer en de bijhorende visie op jacht.

Er wordt dieper ingegaan op de 7 principes van dit natuurbeheer. Met als voornaamste “opportunity for all”. Dit laatste gebaseerd op een juridische uitspraak dat Wild toebehoort aan het volk en niet de staat.

De 7 principes zijn:

 1. In the Public Trust - Wild is van iedereen
 2. Prohibition on Commerce of Dead Wildlife – Geen commercialisering van gedood wild
 3. Democratic rule of Law – Regulering via democratische Wetgeving
 4. Opportunity for all – Jacht is er voor iedereen
 5. Non-frivolous Use – geen plezierjacht, maar voor voedsel, of bestrijding
 6. International Resource – wildbeheer breder dan staten en landen
 7. Managed by Science – beheer op basis van wetenschap

 

Antwoord op Opinieweek – Noord-Amerikaans model

 1. 44r

  Mijn pet af voor zo’n basis! En de nadruk ligt op ‘t delen… heel anders dan hier. Hier vormt de aard en de kostprijs van opleiding en jachtexamen al voor velen een onneembare hindernis. Ginds rollen ook dollars, maar blijkbaar veel minder naar een apart VZW-ke of een bodemloze staatskas. Logisch dat men minder gefrustreerd en met meer overtuiging aan echt natuurbeheer doet. Schaf inderdaad de handel af en laat iedereen nog schieten voor eigen gebruik. Wedden dat de kennis van de jager en zijn voordelen dadelijk beter gewaardeerd gaan worden? En we zijn waarschijnlijk terug tevreden met die enkele fazanthaan of haas die we kunnen schieten, niemand wilt immers na een jachtdag voor zichzelf 200 fazanten gaan kuisen… Een visser kan met zijn vergunning haast op alle openbare wateren terecht… waar is het met de jacht scheefgegroeid? Dik mijn pet af voor die oude presidenten ginds, zij bleken meer visie te hebben dan hier alles samen genomen. Echt knap!

Reactie toevoegen op Opinieweek – Noord-Amerikaans model

Opinieweek – Jacht in de stad

Kwestie van aanwezigheid kan dit tellen.

In het stadje Villeréal hebben ze midden in de stad gejaagd op duiven. En dan nog georganiseerd door de Burgemeester.

In totaal waren er een 80-tal jagers aanwezig voor een immense “battue” op duiven. De gebruikte patronen (3.000-tal) werden ook nog door het gemeentebestuur aangeboden.

 

Jacht in de Stad

Jacht in de Stad

Reactie toevoegen op Opinieweek – Jacht in de stad

Opinieweek – Media

Zowaar een informatief, goed, correct artikel, en met de jacht in een goed daglicht.
Het kan dan toch.

En meteen twee stuks.
Eentje over de jacht op een exoot, de Muntjak, in de regio Schoten. Met een goede positionering waarom en hoe dit aangepakt wordt. Ook leuk de deelname van de Jong Jagers.

Een tweede over het afschot van Reeën in de provincie. Ook hier correcte cijfers, positionering tegenover Vlaanderen. Allemaal goed. Misschien nog net iets meer duiding rond het waarom had nog gekund.

Het volledige artikel – GVA 2016 02 02

Muntjak - GVA 2016 02 02

GVA 2016 02 02

Gerelateerde onderwerpen

Reactie toevoegen op Opinieweek – Media

Opinieweek – Uitzetten Vossen

Veel zotter moet het niet worden, zeker niet in Vlaanderen.

In Beauvechain hebben ze Vossen, 4 stuks, uitgezet. Een ecologische strijd tegen de konijnenplaag op de luchtmachtbasis.

En hier hebben we toch enkele vragen bij:

 • Een Vos is jachtwild en dat mag je toch niet uitzetten – maar wel in Wallonië
 • We willen wel eens weten of reintje daar enkel konijnen lust, of toch ook enkele grondbroeders, hazen, …
 • Blijkbaar werd daar vroeger gejaagd, maar dat was te leuk, voor de Jager

En een vaststelling: er worden dus “ecologisch” vossen uitgezet, althans in Wallonië.

 

Beauvechain - Vossen

Beauvechain – Vossen

5 Antwoorden op Opinieweek – Uitzetten Vossen

 1. van peteghem marc

  vossen uitzetten toegelaten in Wallonië, dat zijn vossenkeutels die bewering,
  art12 bis§1, over de jacht in het Waalse Gewest zegt dat het totaal verboden is van levend wild te vervoeren, te houden en los te laten, en vossen vallen ook onder het overige wild, zoals in het Vlaamse Gewest.

  Wie dient klacht in ?????

  OF http://environnement.wallonie.be.legis/…ssc001.htm

 2. 44r

  op militaire domeinen gelden wel andere wetten… probeer jij maar eens van jouw hof een crossterrein te maken voor een halftrack of tank…

  wel is’t natuurlijk zo dat of er nu een aantal vogels, een haas, een ree of een vos in die motor gezogen wordt of toevallig zo’n hydraulische remleiding lek slaat… de effecten blijven ongeveer gelijk voor betreffende piloot. Daarbij klinkt ‘t veel beter om verschalkt te worden door Reintje de vos, dan geveld te worden door een stom konijn…

 3. eleaphus

  Natuurlijk mogen soorten terug uitgezet worden. Dit is beschreven in Het Soortenbesluit van 15/5/2009. Art9 en bijlage 4. Deze wetgeving is te kennen ( of zou moeten gekend zijn ) door iedereen die meedoet aan het jachtexamen.

  • Tom Goetmaeckers

   Beste eleaphus

   - het soortenbesluit is enkel toepasselijk in het Vlaams Gewest, dit geldt dus al niet in Wallonië;
   - Daarnaast verwijst artikel 9 van het Soortenbesluit enkel naar wat beschermde soorten zijn volgens het besluit en bijlage 4 omvat de werkingsvoorwaarden voor opvangcentra van wilde dieren.
   - bijlage 1 bij het Soortenbesluit stelt dat voor categorie 4 soorten het besluit enkel van toepassing is waar het gaat over aspecten die niet geregeld worden in de jacht – of visserijregelgeving. De vos (Vulpes vulpes) behoort tot de categorie 4 soorten.
   - Het uitzetten van vossen wordt geregeld door artikel 23 van het Jachtdecreet en is tot op heden dus weldegelijk verboden tenzij er een bijzondere machtiging verkregen wordt van de Vlaamse Regering.

   Met vriendelijke groeten.
   Tom

 4. van peteghem marc

  uitzetten vossen : de eigenaar kan ook de vernietiging aanvraag volgens de regels
  zie http://environnement.wallonie.be.legis/…sse041.htm
  vernietiging van de konijnen natuurlijk!!!!

Reactie toevoegen op Opinieweek – Uitzetten Vossen