browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jachtrecht verpachting – Beverhoutsveld, gemeente Oostkamp

Posted by on 10 april 2012

Het jachtrecht van de gemeentegronden op het Beverhoutsveld worden vanaf 1 juli 2012 voor 9 jaar terug verpacht.

Het Beverhoutsveld is een landbouwgebied tussen Moerbrugge en Oedelem dat voor 97 hectaren eigendom is van de gemeente.

De toekenning van de jachtvergunning verloopt via een openbare procedure. Na bekendmaking kunnen geïnteresseerden een schriftelijk bod uitbrengen. De toewijzing gebeurt tijdens een openbare zitting aan de hoogste bieder. In een lastenkohier worden de regels over het bieden vastgelegd. Een bod onder de 10 euro wordt niet aanvaard. Opbieden kan met een minimum van 25 euro per hectare.

Het lastenkohier met betrekking tot deze openbare verpachting ligt ter inzage tijdens de diensturen van alle belangstellenden in de Dienst Financieel Beheer, Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 8020 Oostkamp en/of kan telefonisch aangevraagd worden bij deze dienst op het nummer 050 833 164 waar eveneens alle inlichtingen kunnen bekomen worden.

Meer info op de website van de gemeente Oostkamp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief