browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Valwild

Posted by on 11 januari 2015

Af en toe krijgen we vragen via de site (een paar honderd) die we meestal via de kommentaren beantwoorden.
Maar af en toe krijgen we er ook interessante, zoals bijgaande:

Van: Torx
Onderwerp: Valwild

vandaag gebeurd om 19 u : een reebok wordt aangereden door een chauffeur , toevallig jager . De ree is gekwetst , tamelijk ernstig , vb gebroken heup . Enkele praktische vragen aan het forum : Mag een gewone voorbijganger het dier afmaken ? Mag de jager het dier afmaken ? Met een geweer ? Met een mes ? De politie moet gebeld worden en een PV opgemaakt . wat nu met het dier? Aan het OCMW aanbieden ? Dat kan pas morgen… mag het dier ter plekke onweid worden ? Mag de chauffeur het na het PV zelf voorlopig mee naar huis nemen om het koel te bewaren? Is de politie bevoegd om hiervoor toelating te geven ? Het OCMW kan en zal het weigeren de dag erna , ik neem aan dat de aanrijder het mag houden . Moet er dan geen label aan ? En wat als die jager Bevoegd Persoon is en het wilt doorgeven ? Moet de WBE op de hoogte gebracht worden ? benieuwd naar uw reacties .

 

Een interessante vraag waarop zoals bij elke interessante vraag er jammer genoeg, geen eenduidig antwoord kan gegeven worden.

De jachtwetgeving bepaalt niets over doodgereden dieren. Enkel van belang is de regeling m.b.t. vervoer en handel van wild en eventuele labeling van reeën.

De juristen binnen of verbonden aan het ANB zijn van mening dat het doden van gekwetste, aangereden reeën niet onder de jachtwetgeving valt (voor zover er geen sprake is van stroperij). Het gebruik van een vuurwapen (minstens .22, 980 joule op 100 meter, enz…) is niet vereist om het dier te doden. Iedereen mag het dier uit zijn lijden verlossen, op eigen risico. Er zijn gevallen dat de wegpolitie op de autosnelwegen soms aangereden reeën/damherten schieten met hun dienstwapen,… of hiervoor jagers opvorderen om dit doen. Dit alles valt hoe dan ook buiten de jachtwetgeving, maar wordt aanvaard wegens de hoogdringendheid van de situatie, gelet op de verkeersveiligheid, enz…

Het aangereden dier komt de bestuurder van de wagen toe. De naburige jachtrechthouder kan er geen aanspraak op maken. Wild is immers res nullius, niemands eigendom. De eerste persoon die zich er eigen van maakt, is de eigenaar. Hoewel het nuttig is dat de jachtrechthouder en WBE op de hoogte worden gebracht, is dit niet verplicht.

De bestuurder mag het dier tijdens het jachtseizoen tot 10 dagen na sluiting (verschillend voor geit/kist en bok) vervoeren. Hij mag het naar huis nemen en zelf consumeren. Hij kan het volgens mij niet keuren aangezien enkel geschoten wild afgestaan kan worden via de keuringsfiche. Doodgereden dieren vallen hierbuiten.
Aangereden wild buiten het jachtseizoen + 10 dagen dient te worden aangeboden aan de lokale vertegenwoordiging van de overheid namelijk de burgemeester van de gemeente waar het dier werd doodgereden. Het is dan aan de burgemeester om te beslissen wat er met het dier moet gebeuren. De bestuurder van de wagen mag het dier niet vervoeren. Ter plaatse of thuis ontweiden en in een frigo laat hangen tot de volgende dag lijkt geen probleem te zijn. Hierna kan hij het aanbieden aan de burgemeester.

Doodgereden reeën moeten niet gelabeld worden aangezien ze niet geschoten zijn. Dit volgt uit artikel 62 van het jachtvoorwaardenbesluit.

Meer info op onze aparte pagina – Wetgeving Valwild


 

 

Gerelateerde onderwerpen

3 Antwoorden op Valwild

  1. E.G. de Bies

    Wild is res nullius. Totdat iemand, een stroper of een automobilist of een wandelaar hem toeeigend. Wat er dan gaat spelen, mag je hem toe eigenen. Heb je daar de papieren voor. Nee dus. Wat te doen. Indien je een Ree , Hert of varken door of gewond aantreft. Kijk goed waar je, je bevindt en bel de politie. Deze belt een coördinator valwild die een jachtopzichter of een opsporingsambtenaar met jacht bevoegdheid naar de plek dirigeert . Die hem vakkundig uit het lijden verlost. Valwild mag aan een direct verbruiker worden verkocht. Dus aan een restaurant. Daar moet dan wel een valwildmerk aan zitten een het keuringsbewijs van de gekwalificeerd persoon die de verwerker 3 jaar moet bewaren.

  2. MDM

    Dit is hier weer een prachtig voorbeeld van ‘administratieve vereenvoudiging’ waar elke nieuwe regering de mond van vol heeft maar waardoor zoals achteraf blijkt de kafkaiaanse chaos alleen maar groter wordt.
    Waar zijn we in godsnaam toch mee bezig ?…. en de burgemeesters zullen blij zijn !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief