browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bijzondere Jacht

Posted by on 26 mei 2015

En we komen terug een stapje dichter bij een nieuwe regeling voor de Bijzondere Jacht.

Op het agenda van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn voor dinsdag 26 mei 2015, 14.00u – Peter Paul Rubenszaal

Wijziging Jachtdecreet

Het Jachtdecreet uit 1991 legde de regelgeving vast voor jagen in Vlaanderen. Om tegemoet te komen aan verzuchtingen van de jachtsector wijzigt de Vlaamse Regering met een ontwerp van decreet een aantal bepalingen op het vlak van de termijnen, de definities van bijzondere jacht, de administratieve procedures, … De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet en stemmen er eventueel over.

Hier ook reeds een ontwerp van het Decreet – Jachtdecreet 2015 04 30.

En als het een beetje meezit kan je hier de commissievergadering live volgen, vanaf 14:00.
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/983229#volledige-agenda

 

Vlaams Parlement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief