browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hunting Enquete

Posted by on 23 mei 2016

Recent hadden we een aantal artikels, maar vooral comments rond het aantal jagers.

Eentje Pro

“Ik meen dat Vlaanderen ook wel wat nieuw bloed kan gebruiken-zonder de ouderen tekort te doen. Het is een feit dat door de komst van everzwijnen, damwild dat uitbreidt, alsook een toename van reewild dat beheerd dient te worden. Naar aanleiding van de uitbreiding van de everzwijnen is er veel gezucht en geklaagd. Er is teveel administratie-de wetgeving laat weinig toe,… Ik verneem dan ook dat klagende Vlaamse jagers met veel trots verkondigen dat ze een beer van een keiler hebben geschoten in Tunesië-hoewel de Vlaamse keiler in hun achtertuin de boel omwoelt. Ook de uitbreiding van damherten neemt op sommige plaatsen gestaag toe. Reewild dat meer voorkomt en waar men na tien jaar nog steeds niet in slaagt om 50% van het toegekende afschot te realiseren roept vragen op. Zittende Vlaamse jachtrechthouders worden inderdaad grijzer-jachtgroepen zijn vriendenclubs, soms van generatie op generatie jagers. Wat zien we dat deze goede en ervaren jagers er niet toekomen om het afschot van dit grofwild te realiseren. De Vlaamse overheid laat licentiejacht toe om dit afschot te realiseren. Kunnen de jachtgroepen en de WBE’s geen jonge jagers “omarmen” om mee zorg te dragen om dit afschot te realiseren. Naast dit ligt er nog zeer veel beheerwerk op de plank :kraaien, eksters, kauwen, duiven, vossen om maar diegenen te noemen die-ondanks alle pogingen gestaag toenemen. Geef de jonge jagers een kans om ervaring op te doen onder leiding van een oude rot.”

Eentje Contra

“Mooi voor de geslaagden, mooi voor de jonge jagers, zeker ook mooi voor diegenen die er mee gebaat zijn, doch waar gaat men die jonge potentiële jagers plaatsen ? of gaat men Vlaanderen uitbreiden ? Met afschaffing van de giscontrole zal men jaarlijks naar schatting 500 nieuwe jagers in het veld gooien (de jagers die jaarlijks afhaken staan hier bijlange niet verhouding-statistieken raadplegen).Men moet dringend eens nadenken over de organisatie van de jachtexamens (bv o.a peterschap zie Duitsland) zo niet komt op relatief korte termijn de jacht in Vlaanderen op de helling te staan.Zoals we nu bezig zijn, kan een nieuwe golfvloed van onafhankelijke jagers worden verwacht omdat ze geen plaats vinden in de bestaande wbe’s, die zijn ook niet onbeperkt ! Dit betekent dus op relatief korte tijd tevens het einde van de wbe’s en belangengroepen die er momenteel goed bij varen ! ”

En een analyse

In Vlaanderen hebben we een 12.000 jagers, met een leeftijdspyramide die eerder ouder dan jonger is.
Indien men een populatie (hier de Vlaamse Jagers) constant wil houden is toch een vervanging nodig van 3 %.
Gezien het groter aantal oudere jagers denkelijk is de nodige vervangingsgraad denkelijk hoger (4 à 5 %).
Zie hiervoor Zero Population Growth – https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_population_growth

Dit betekent een minimale inflow van 360 nieuwe jagers per jaar.
Dit kan hier enkel via jonge jagers, gezien er (bijna) geen immigratie van jagers is.
In de vorige jaren was het aantal geslaagden rond de 260, dus 100 te weinig.
Met als resultaat een stelselmatige vermindering van het aantal jagers binnen de populatie.

En dit merken we ook in het veld met nogal wat jachtgroepen die geen vervanging vinden.
Nu vooral nog in Wallonië, maar denkelijk ook in Vlaanderen.

En, niet alle geslaagden willen jagen in Vlaanderen.
Sommige zijn enkel geïnteresseerd in Grofwild en gaan dus naar Wallonië.
Andere zien jagen als een groepsgebeuren en gaan enkel jagen in het buitenland op een meerdaagse reis.

Verder zijn er, recent, enkele geslaagden die het examen meedoen en de populatie jagers niet doen toenemen.
- Hondentrainers die een jachtverlof nodig hebben voor sommige buitenlandse proeven;
- Jagers die een getuigschrift nodig hebben om hun jachtverlof te verlengen in, bijvoorbeeld, Duitsland;

 

Enquete – meer of minder jagers ?

En daarom een enquete, dan kennen we ook  uw mening.
Te weinig of te veel jagers

Antwoord op Hunting Enquete

  1. Tom Winters

    Ik blijf me enigszins verbazen en ook in zekere maten irriteren aan de term “wildbeheer” en “populatiebeheer” waarmee in de jachtwereld al te gaarne mee geschermd wordt. Ik persoonlijk ben me de menig toegestaan dat de natuur zichzelf “beheerd” en dat de mens gewoon onderdeel is van de natuur. De mens is zeker niet losstaand van de natuur en onmisbaar in de natuur. Ieder mens heeft gewoon recht op jacht (zolang het weidelijk gebeurt uiteraard) wat geeft ons dit recht? Minstens twee miljoen jaar evolutie in wisselwerking met de natuur. Denk erom soorten ontstaan door evolutie en sterven ooit onherroepelijk uit, beschavingen komen en gaan, maar de natuur zal altijd blijven bestaan…

    Tom Winters,
    Jager GP
    WBE De Hei, Meeuwen-Gruitrode

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief