browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dieren – Gevoelens

Posted by on 10 augustus 2017

Blijkbaar is er langs Vlaamse kant reactie op het Waalse initiatief rond wetgeving – Dieren Gevoelens.

Met name wordt door CD&V (en MR langs Waalse kant) een grondwetsherziening voorgesteld, waarbij zowel de federale staat als de gemeenschappen en gewesten de taak zouden krijgen bij de uitoefening van hun bevoegdheden te streven naar zorg voor dieren als “voelende wezens”.

Daar waar dierenwelzijn nu reeds in regelgeving verankerd is in België, wil men blijkbaar toch nog een stap verder gaan en het opnemen als constitutioneel principe (wat al in bepaalde buurlanden zo is).

- Sabine de Bethune – Dieren Gevoelens

Sabine de Bethune

Sabine de Bethune

2 Antwoorden op Dieren – Gevoelens

  1. Franz rand

    Ik vraag me soms af hoe 2 Labradors, 2 Sint Bernards of 3 huslies zich voelen in een appartement 6 hoog in de stad ?

  2. Lukyluk

    Ik wist niet dat, dat verzuurd gezicht in het midden, kon lachen! Hij is wel een stuk ouder geworden merk ik…..

    Jachtgroet Luc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief