browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Marterschade

Posted by on 1 december 2017

Enkele goede tips van de VAB rond Marterschade.

Vooral nu in november en zeker als je in Wallonië, Limburg of Brabant woont.
- Marterschade

Steenmarter

Steenmarter

5 Antwoorden op Marterschade

 1. 44r

  Ultrasoon dat alleen de marters kunnen horen… dat zijn dan waarschijnlijk genetisch gemanipuleerde marters of gemanipuleerd ultrasoon? En wie zich 100% achter zulke oplossing zet (en deze aanbeveelt/verkoopt) heeft toch geen enkel probleem om de schade die optreedt wanneer zo’n apparaat wordt gebruikt, te vergoeden? Zodat het kan aanzien worden als verzekeringspolis? En als men een klein beetje moeite had gedaan om de feiten te onderzoeken, dan zou men WEL spreken van een nationaal probleem (nu lijkt ‘t of er in de provincie Antwerpen geen marters zitten en wat bewijst de praktijk? WEL schade aan auto’s! En de grondbroeders (zoals fazanten) welke niet als slachtoffer van de vos vielen, worden nu uit de bomen gehaald door de marters). Verder zag ik graag lange termijntesten over wat ultrasoon doet met het gehoor van mijn hond of kat EN welke invloed dit mogelijk heeft op het menselijk gedrag of lichaam. Misschien een leuk onderwerp voor een doctoraatsthesis? Dan kan men mogelijk gelijktijdig de invloed van magnetische velden op levende wezens nagaan, zodat binnen een 10-tal jaren die elektrische wagens geen onverwachte en onoplosbare problemen stellen.

  • canardouze

   Indien men schade oploopt aan wagens door marters kan men schadevergoeding vragen bij het ANB.
   Echter dienen er vooraf maatregelen getroffen te worden om de schade te voorkomen.
   Ultrasoon wordt door ANB niet voldoende geacht als voorzorgmaatregel.
   men dient gebruik te maken van elektrische matjes of stroomstootplaatjes.
   Indien deze geïnstalleerd zijn kan men schadevergoeding vragen.
   Deze info vindt je op de website van het ANB
   http://www.natuurenbos.be

   • 44r

    Heb je de bijkomende voorwaarden gelezen? Daar hangt toch wel een geurtje aan. Wanneer mijn kinderen of zelfs mijn huisdieren schade veroorzaken bij derden, dan is daar de familiale verzekering (weliswaar met een vrijstelling). Bij marters mag je vooraf niet ingrijpen… zo’n elektrisch matje gaat enkel het probleem verleggen en wordt de gebruiker van iets dergelijks eigenlijk niet een beetje medeplichtig wanneer daarna de schade bij de auto van de buren optreedt? En wanneer je vooraf die kosten gedaan hebt en je krijgt toch schade, dan moet je ze tamelijk vlug kunnen vaststellen, heel vlug na de vaststelling aangifte doen en als je rond bent met het papierwerk (of liever via E-loket), dan moet je nog wachten met de herstelling tot iemand van ANB de vaststelling komt verifiëren om daarna 5% van de kosten, met een minimum van 250 euro (dus de schade moet zeker bewijsbaar hoger zijn!), niet vergoed te krijgen. Wanneer mijn kinderen of huisdieren schade veroorzaken en de familiale verzekering vergoedt dit met inhouding van de vrijstelling, dan draai ikzelf voor deze vrijstelling op. Vrij vertaald naar marterschade zou dit betekenen dat je zelfs voorafgaandelijk geen kosten hoeft doen om te voorkomen (hoewel voorkomen altijd beter is dan genezen, dus als goede huisvader…) en dat de schade welke niet vergoed wordt door het schadefonds, eigenlijk zou moeten gedragen worden door diegenen die de schadeveroorzakers in bescherming nemen. Ik vermoed dat, ondanks het veelvuldig optreden van schade, er zeer weinig schade gaat vergoed worden zoals de regels nu voorliggen. Wat wel heel positief is voor de jagerij: hoe meer schade er optreedt, hoe groter de noodzaak aan jagers en hoe meer geliefd deze blijkbaar worden. En niet vergeten wat blijkbaar door licht-groen wel nooit benadrukt wordt: op een uit het jachtrevier UITGEKLEURD perceel mag een jager NIET optreden (aanzitten, kastvallen, …) vooraleer de eigenaar van dat perceel ZELF de schademelding bij ANB heeft gedaan en de jager als bestrijder heeft aangedruid! Heel goede PR, want hierdoor komt het brede publiek ook eens in contact met de ganse papierstroom en regels waaronder een jager gebukt gaat.

 2. 55

  DE oplossing: de marters klem en daarop lokaas !

 3. 55

  Het beste lokaas voor steenmarters is een ei op de klem àlakken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief