browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Hunting

Verkeersbord Wild

We hadden er reeds enkele, bijzondere verkeersborden, maar onderstaande vonden we ook wel een gepaste.


Sint-Hubertusviering – Sint Anna Pede

In het Pajottenland, Sint Anna Pede, de 18e Hubertusviering op zaterdag 3 november.


Transportverbod – FAVV

Grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild - TIJDELIJK OPGESCHORT De toepassing van deze omzendbrief wordt vanaf 1 november 2018 tot nader order opgeschort voor wat betreft het handelsverkeer met: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Meer info op de website van het FAVV – Grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild  


Sint-Hubertusviering – Brasschaat

  Ondertussen de 64ste Sint-Hubertusviering in Brasschaat zondag 4 november 2018 Sint-Antoniuskerk te Brasschaat-centrum 10.30u: Ontvangst in de kerk. 11.15u: Plechtige Sint-Hubertusmis Weide voor de Hemelhoeve 11.00u: Aankomst van huisdieren, honden en paarden in het park voor de Hemelhoeve. 12.30u: Dierenwijding in het park. 13.30u: Verkoop per opbod van het geofferde wild ten voordele van …


Licentiejacht

Terug dit jaar, de Licentiejacht Grofwild in de Kempen. De Licentiejacht gaat via een openbare aanbesteding. Meer info in onderstaande documenten. voorwaarden Ravels en Arendonk voorwaarden koninklijke Schenking en Graafsbos voorwaarden Ronde Put en Overhei De openbare aanbesteding heeft plaats op woensdag 21 november 2017 om 14.00 uur  uur in het Boshuis van Ravels, Jachtweg 27. Verdere …


Jachthoorn signaal – Wolf Tot

Voor wie het verstaat, deze vinden we wel een goede. In het magazine Jagderleben was er de vraag voor een Jachthoorn signaal – Wolf Tot – Jagderleben.


Shotplacement – Dino’s

Als we dan toch minder wild mogen schieten, gezien allerlei beperkingen en wetgeving, kunnen we ons verdiepen in Dinosaurussen. Een ludiek boek over de shotplacement bij deze Wildsoorten. – HuntingLive Book Club


Jachtverpachting Helchteren

Een jachtverpachting van een stevig stuk jachtgebied in Houthalen-Helchteren. Een totaal van 1570 Ha, en een  jachtterrein zone 2 waar enkel OP BEVEL mag gejaagd worden (555 ha). Het bestek als bijlage: - Jachtrecht Schietveld HELCHTEREN_versie180916 Verder nog volgende info, via plaatselijke Patrick: geen indicatie van pachtprijs, jacht is nog niet verpacht geweest het terrein grenst aan …


Jachtverpachting Helchteren

Een jachtverpachting van een stevig stuk jachtgebied in Houthalen-Helchteren. Een totaal van 1570 Ha, en een  jachtterrein zone 2 waar enkel OP BEVEL mag gejaagd worden (555 ha). Het bestek als bijlage: - Jachtrecht Schietveld HELCHTEREN_versie180916 Verder nog volgende info, via plaatselijke Patrick: geen indicatie van pachtprijs, jacht is nog niet verpacht geweest het terrein grenst aan …


Veiligheid

Met de start van het jachtseizoen een aantal instructievideo’s rond veiligheid.