browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wetgeving

Wetgeving – Dieren gevoel

Eind april werd in het Waals Parlement een wet gestemd met een nieuwe categorie van dieren met “gevoel”.. Voorlopig symbolisch en fait divers want er werden nog geen dieren (of wild) aan deze categorie toegevoegd. Maar kan natuurlijk de deur openzetten voor toekomstige wetgeving… Impact op wild nog onduidelijk. Les animaux reconnus comme être sensibles …


regularisatie wapens

Het zat er al een tijdje aan te komen en nu zit er inderdaad schot in de zaak. Op 21 april werd een voorontwerp van wet goedgekeurd door de ministerraad tot aanpassing van de wapenwet. Wat zou er worden aangepast? Allereerst zou er een nieuwe periode voor het aangeven van vergunningsplichtige wapens komen. Er wordt …


Jachtverlof Nederland

Er is wat beroering rond de aanvragen van een nieuw jachtverlof in Nederland. Nogal wat aanvragen worden teruggestuurd wegens niet voldoende aan de gestelde eisen. Er is namelijk een wetswijziging van de oude Flora en Fauna wet naar de nieuwe Wet op de Natuurbescherming. En meer specifiek de vereisten qua verzekering zijn gewijzigd. Het verzekeringsbewijs …


Nachtkijkers

Een vraag van een bezorgde lezer En dan gaan we ter rade bij onze Juristen. Jachtwetgeving Warmtekijkers staan letterlijk niet opgenomen in de algemene voorwaarden voor het gebruik van vuurwapens en munitie. Maar art. 9, tweede lid, 2° heeft het over alles die het mogelijk maakt ‘snachts te schieten. Men zou kunnen argumenteren dat een …


Jachtwetgeving – Hondsdolheid

We letten op, of enkele andere Hunting lezers, en als er iets passeert over de jacht, hebben we het gezien. 18 SEPTEMBER 2016. – Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid Art. 10. Binnen de zone van verhoogde waakzaamheid, afgebakend in uitvoering van artikel 9: 1° mag geen enkele hond zich …


Jacht en Fiscaliteit

We hadden reeds een 10-tal topics in Hunting Habitat (jacht en gezondheid, jacht en muziek, jacht en kunst, …) en nu vinden we er nog een nieuwe – Jacht en Fiscaliteit Eigenaars van de gronden waarop gejaagd wordt krijgen hiervoor doorgaans een vergoeding. Die kan bestaan uit een bedrag in cash of uit de levering …


Soortenbesluit gepubliceerd

Het was reeds aangekondigd met een eerste versie in januari en een bespreking in juni. Maar eindelijk, vandaag de publicatie van het nieuwe Soortenbesluit 2016 08 23. Publicatie was vandaag, en treedt dus in werking 10 dagen na publicatie.   De belangrijkste wijzigingen: Bestrijding: toelating van kunstmatige lokvogels en akoestische lokmiddelen Brandgans: bestrijding toegelaten tussen 1 …


Wapenbezit – Raad van State

Deze ochtend bericht rond een uitspraak van de Raad van State en Wapenbezit. En vrij positief voor de betreffende jager, die na enkele verkeersinbreuken zijn Jachtverlof en dan ook zijn wapenvergunning zag intrekken. We hadden reeds eerdere artikels rond soortgelijke uitspraken van de Raad van state Sportschutters – Oefenbeurten Wapenwetgeving maar vooral deze: Wapenwetgeving Intrekking …


Opening Frankrijk

De openingstijden in België zijn nog te overzien. Een tiental soorten (met slechts voor één soort de kitsen apart, en enkel voor de fazant apart per geslacht), drie jachtvormen, en ééntje enkel in WBE verband. Iets ingewikkeld wordt het als je de uren voor en na zonsopgang en ondergang erbij neemt en als je voor …


Jacht op Vos toegelaten

In Nederland heeft een rechter beslist dat de Jacht op de Vos toegelaten is, vooral ter bescherming van de grondbroeders. Hierbij een aantal bijzonderheden: Vossenjacht is nodig ter bescherming van eieren en kuikens Jacht als enige praktische oplossing (schrikdraad is niet voldoende) Ook nachtjacht toegelaten Misschien een inspiratie om onze Code Goede Praktijk eens terug …