browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.
U bent hier: Hunting.be > Jacht > Wetgeving > Jachtwetgeving

Jachtwetgeving

Moniteur 1892

Moniteur Staatsblad – Jachtwet 1892

De basis van de Jachtwetgeving blijft de Wet van 1882, waar slechts een paar paragrafen overeind van blijven. Ondertussen uitvoerig aangevuld met een aantal Jachtdecreten en Uitvoeringsbesluiten.

 Jachtwetgeving

De basis van de Jachtwetgeving blijft de Wet van 1882, waar slechts een paar paragrafen overeind van blijven.
Ondertussen uitvoerig aangevuld met een aantal Jachtdecreten en Uitvoeringsbesluiten.

Na de integratieoefening van de de Vlaamse Regering en de goedkeuring op 25 april 2014 bestaat de volledige Vlaamse jachtwetgeving nu uit een Jachtdecreet en 4 uitvoeringsbesluiten:

Gezien in het Jachtschadebesluit uitvoerig wordt verwezen naar het Soortenbesluit dit nog eens apart

 

Diverse Jachtwetgeving

Binnen de wetgeving pagina’s nog info rond:

Tenslotte Diverse Wetgeving rond

  • Jachtverlof
  • Wapenbezit: Veiligheidsvoorschriften en nuttige documenten (Model 9, Uitlenen);
  • Regulering Verwilderde Duiven

De  jager is een buitenmens en nogal wat jagers beoefenen alle vormen van jacht, te velde en ook te water, vissen dus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jachtwetgeving

Deze werden samengebracht in tweetal documenten:

Met een belangrijke update van de Openingsbesluiten 2013-2018

Sindsdien zijn verschillende aanpassingen en wetswijzigingen toegevoegd
Deze zijn samengevat op de aparte pagina Wetgeving – Update

 

Jachtverlof

 

Aanpassingsbesluit

Op 23 maart 2012 keurde de Vlaamse Regering een Aanpassingsbesluit goed betreffende de jacht.

Hierin werden een aantal zaken geregeld zoals:

  • Openingstijden – Vos
  • Jacht bij Sneeuw
  • Bijzondere bejaging Vos en Verwilderde Kat – Kastvallen
  • Bijzondere bejaging Vos na Schade
  • Bestrijding Houtduif – Carrousel

 

Jachtrecht Verhuring

Interessant document van het ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) waar overdracht en verhuring van het jachtrecht aan bod komen. Tevens ook een inkijk van de manier waarom deze instanties het Jachtrecht bekijken en er (moeten) mee omgaan.

Jachtrechten - Te Huur

Jachtrechten – Te Huur