blaffende bok

Wat een prachtig en krachtig geluid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


Buizerd – schijnaanvallen

Een bijzondere affiche van de gemeente Damme.

Buizerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


woordspeling

Woordspeling – Bambivalent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


Jachtverpachting Oostkantons

Midden mei was er een zeer belangrijke jachtverpachting in de Oostkantons. Niet minder dan bijna 14.000 ha, voor de aangeboden 56 loten.

De meeste loten werden toegewezen aan de prijs aangegeven in het bestek, ofte 28 et 35 €/ha. Opgemerkt is hier dat dit inclusief onroerende voorheffing is.

Tweede sessie 25 juni

Een aantal resterende loten werden teruggebracht tot kleinere percelen (kleiner dan 400 Ha) en worden nu terug aangeboden voor verpachting op maandag 25 juni 2018 om 14h00 in Café Jägerhof te Eupen.

Nogal wat loten hebben geen zittend jager en er is dan ook geen recht van hoger bod.
Bijkomend in de documenten ook de laatste huurprijs, een uitstekende referentie voor de biedingen.

Realia

Jachtverpachting Malmedy

Jachtverpachting Malmedy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


Hunting TV

Terug een half uur jacht TV

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


Weischieting

Volgende week nog een toffe weischieting in Kemmel.
Als jullie er nog andere leuke kennen, voegen we ze graag toe aan de kalender.

flyer.Kemmelse Schieting 2018 (def.)..

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


Jachtwetgeving – Beren

Niet enkel de Aspirant Jagers hebben een goede kennis van de Jachtwetgeving, ook Bruine Beren dus.

Zie bijgaand artikel.
- Jachtwetgeving – Bruine Beren

Bruine Beren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


Vos – Eekhoorn

Toch wat ongewone beelden van een Vos in een boom achter een Eekhoorn aan.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


Proefbank

De Kamer buigt zich momenteel over een wetsontwerp dat zowel de structuur als de werking van de Proefbank voor Vuurwapens wijzigt. De huidige regelgeving is immers verouderd, onvoldoende transparant en onduidelijk. De wet van 24 mei 1888 wordt via het wetsontwerp volledig vervangen.

Belangrijkste nieuwigheid is allicht de volledig nieuwe structuur. De proefbank zal de vorm aannemen van een autonome instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. De wet van 16 maart 1964 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut zal van toepassing zijn, meer concreet de bepalingen die gelden voor instellingen van openbaar nut van categorie C. Zoals de vereisten op het gebied van financiële transparantie.
Interne structuur en werking
Ook de interne structuur en werking wordt omgegooid. De proefbank krijgt 2 onafhankelijke leidinggevende organen: een raad van bestuur en een directeur. De raad van bestuur zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de economische belanghebbende sectoren (bv. wapenfabrikanten), onafhankelijke bestuurders en vertegenwoordigers van de ministers van Economie en Justitie. De burgemeester van Luik zal niet langer van ambtshalve lid en voorzitter zijn. De onafhankelijke directeur zal instaan voor de dagelijkse leiding van de proefbank en zal door de Koning worden benoemd (niet meer op basis van een lijst opgesteld door de wapenfabrikanten). De directeur zal de raad van bestuur mogen bijwonen, maar heeft er geen stemrecht.
Keuren en certificeren
De opdrachten van de proefbank blijven grotendeels dezelfde als nu. Maar de omschrijving in de wet wordt aangepast. Zo zal het in de toekomst om ‘keuren en certificeren’ gaan waar nu nog wordt gesproken over ‘beproeven en stempelen’. Hier en daar worden verduidelijkingen aangebracht. Wat betreft het toezicht op vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en alarmwapens wordt benadrukt dat het toezicht en het opsporen taken van de politiediensten zijn en blijven. De rol van de proefbank is dus voornamelijk ondersteunend. Het wetsontwerp eist ook uitdrukkelijk dat de contacten met klanten steeds in het Nederlands en in het Frans moeten kunnen plaatsvinden, zowel de rechtstreekse contacten als de procedures en teksten die voor de klanten bestemd zijn.
Extra vestigingen mogelijk
Tot slot zijn er ook aanpassingen wat betreft de ligging van de Proefbank. Hoewel er geen intentie is om Luik te verlaten voorziet het wetsontwerp wel de mogelijkheid om ook op andere plaatsen ‘antennes’ op te richten. De ligging moet zich dus niet langer tot 1 centrale plaats beperken, er kunnen ook bepaalde vestigingen elders in België worden opgericht. Een maatregel die de toegankelijkheid moet vergroten.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens, Parl. St. Kamer 2018, nr. 54K3111/001.

Proefbank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief


Trofee foto’s

Iedereen kent ze wel, de foto’s met het geschoten wild op de voorgrond en meestal met fantastische proporties.

Eenvoudig, de camera dicht bij het dier, de jager er net iets verderaf. En door het perspectief krijg je dan dit effect, een trofee Rat.

 

Rat trofee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief