browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wild op TV

Posted by on 23 juli 2015

Af en toe (eigenlijk meer en meer) krijgen we comments op de artikels waar we toch even stil moeten bij staan.

Wild op TV

Wild op TV

En dan gaan we op zoektocht.

Er zijn een tweetal mogelijkheden om dit te verbieden, maar, dan nog.

Gemeentereglement

Basis is het politiereglementen die de gemeente kan aannemen. Gemeenten nemen daarin bepalingen op inzake voederen van “zwervende dieren” (bijvoorbeeld duiven, katten), wordt ook soms gekoppeld aan sluikstort (denk aan mensen die oud brood in parken gaan gooien ”voor de beestjes”). Let wel, het gaat dan natuurlijk om handelingen op openbaard domein. Als iemand oud brood in zijn eigen tuin gooit, dan is het een andere zaak waar de gemeente niet al te veel aan zal kunnen doen. Er zou echt al een ernstig probleem moeten ontstaan met risico voor volksgezondheid. Ik denk dat aan bijvoorbeeld een hele nest ratten of dergelijke.

In Stad Gent is het ook bij politiereglement verboden om wilde dieren te voederen op openbare plaatsen. Er is zelfs een GAS-boete voorzien voor wie dat wel doet van 60 euro.

Jachtwetgeving

Er is natuurlijk ook het Jachtdecreet:
Art. 19. Het is te allen tijde verboden [...](Decr. 30 april 2009, art. 113,1°) gebruik te maken van netten, strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen en van enig ander tuig geschikt om jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te vergemakkelijken.

Het gaat over Jaagbaar wild en we kunnen dit duidelijk catalogeren onder gebruik van lokaas. De finaliteit “het vangen of doden van dat wild te vergemakkelijken” moet niet direct gebeuren bij het voederen. Men zou, geheel ter kwader trouw, er kunnen van uitgaan dat diegene die voedert de vos wil laten gewennen om hem later de vangen. In die redenering is het voederen strafbaar.

Het Milieuhandhavingsdecreet is van toepassing op de bepalingen van het Jachtdecreet. In dit geval zou het gaan om een milieumisdrijf. De mogelijkheden om op te treden op grond van een pv van vaststelling door natuurinspectie (ANB) zijn dan:
- bestuurlijke maatregel;
- bestuurlijke geldboete;
- strafrechtelijke vervolging.

Nu, het zou buitenproportioneel lijken om de feitelijke situatie hieronder strafrechtelijk te vervolgen. Er zou dus een oplossing kunnen zijn met een bestuurlijke maatregel op te leggen waarbij er verboden wordt om nog verder te voederen of dergelijke.

- Onze Huisjurist – Tom Van de Maele

4 Antwoorden op Wild op TV

 1. 44r

  misschien een heel simplistische opmerking: wat is bejaagbaar wild in een gewest waar de jacht verboden is?

  • Hunting

   Een gewest zonder basis jachtwetgeving (jachtdecreet) of openingstijden heeft du ook geen bejaagbaar wild.
   Wat wel van toepassing is het Soortenbesluit. Dus bestrijding van exoten mag wel bijvoorbeeld voor de Halsbandparkiet.

 2. eleaphus

  Het soortenbesluit is alleen voor VLAANDEREN van toepassing. In Brussel worden geen exoten, kraaien of andere bestreden.

  • Bijzondere Veldwachter

   Jaarlijks voedert de Stad Brussel meer dan 20 ton graanmengeling uit, en dit door hun eigen personeel voor de duiven in parken. Ik kan het weten omdat ik aan de Stad gewerkt hebt. Op hun buurt komt er een firma uit Frankrijk om de duiven te vangen met werpnetten, de gevangen duiven worden gekeurd, de zieke worden gedood en de gezonde duiven gaan in bakken de vrachtwagen op en weg gebracht naar de Ardennen en worden daar terug vrij gelaten, 2 dagen later zitten ze terug in Brussel of in andere steden. Zo werkt een openbaar bestuur en veegt hun broek aan al die onnozele wetten die men maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief