browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jong-Jagers Week

Posted by on 22 september 2015

Sinds dit jaar het e-loket voor de aanvraag van het Jachtverlof. Ook voor de nieuwe Jong-Jagers.

En toch zijn er specialekes. Oost-Vlaanderen.
Bij alle provincies blijkt het te lukken met de elektronische aanvragen, maar niet in Gent.

Het relaas van een Jong-Jager.
Alles netjes aangevraagd via het e-loket. Geen jachtverlof toegestuurd gekregen. Check op de website van het Arrondissementscommissariaat leert dat specifiek de documenten ook nog persoonlijk moeten worden binnen gebracht. Maar blijkbaar wordt er van hogerhand ingegrepen en verdwijnt deze melding mysterieus van de website.

Maar, enkel de melding op de website verandert. Via telefoon blijft de vraag om persoonlijk aan te melden. Dus na het werk, rond 16:30, naar het loket, maar dit blijkt gesloten te zijn (dit terwijl de website openingsuren aangeeft tot 17:00).
Dan terug op een vrijdag, en vroeger. Net de vrijdag dat het e-loket (ANB server) plat ligt.

- Dus nog steeds geen jachtverlof.

 

Maar laat het de Jong-Jagers in Oost-Vlaanderen een troost zijn. Er zijn een aantal vastberaden jagers die de wet toegepast willen zien en die weigeren om hun documenten ook op papier in te leveren. Spijtig genoeg houdt Oost-Vlaanderen ook vol.

- En dus, geen Jachtverlof.

 

En omdat 3 mooi is, hier nog eentje.

Indien je als Nederlander een Vlaams Jachtverlof wil heb je een Uittreksel Strafregister nodig. Evenwel van de Ambassade volgend antwoord:

In het nieuwe Vlaamse Jachtadministratiebesluit van april 2014 is een rol weggelegd voor de ambassade (afgifte attest). Als ambassade zijn we echter niet bevoegd voor deze politionele-justitiële aangelegenheid en kunnen we dus dergelijke attesten onmogelijk afgeven.

- Geen Uitreksel, geen jachtverlof

 

Jachtverlof

Jachtverlof

 

 

Antwoord op Jong-Jagers Week

 1. Eduard Hamster

  Lastig allemaal. Ik had ook ergens gelezen dat eerste aanvraag van jachtverlof in persoon dient te gebeuren.

  Wbt. nr 3 – als je als Nederlander een Vlaams jachtverlof wenst:

  Volgend citaat gekopieerd van de website justitie.belgium.be:
  http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister/

  “Uittreksel strafregister

  Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn.
  Wie niet meer in België woont of verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in een gemeente, moet zich wenden tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

  De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:
  gerechtelijke en bestuurlijke instanties
  rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
  particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
  buitenlanders voor de periode van verblijf in België
  bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

  De uittreksels worden gratis overhandigd.”

  Indien u nog in Nederland ingeschreven bent, kunt u op de website van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie vinden welke methode voor het aanvragen van de VOG van u van toepassing is via deze link:
  https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief