browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bijzondere Jacht vernietigd

Posted by on 12 februari 2016

 Terug zijn er een aantal bepalingen van het Jachtvoorwaardenbesluit vernietigd door de Raad van State.

Dit ingevolge het Verzoekschrift van 2014 - Verzoekschrift Vogelbescherming Vlaanderen.

Na het verslag van de auditeur, begin augustus, is er nu een uitspraak van de Raad van State.

 

Om de historiek en de volledige situering te begrijpen refereren we graag naar onze eerdere berichten van:

Voor een volledige juridische discussie verwijzen we naar het overzicht Procedures Vogelbescherming Vlaanderen.

Vernietigde bepalingen

Bijzondere Jacht

Hier is een lelijke veldslag verloren voor de jacht.
Ook al is er een rechtsgrond in het decreet, nu dus vernietiging van de uitwerking ervan door de vernietiging van de uitvoeringsbepalingen voor de bijzondere jacht.
De definitie bijzondere jacht zal herschreven moeten worden.

Het volledige Hoofdstuk 5 (een goeie 12 artikels) van het Jachtvoorwaardenbesluit dat de algemene voorwaarden voor de bijzondere bejaging regelt en daarnaast de specifieke bepalingen voor bijzondere jacht op grof-, water- en overig wild is in zijn totaliteit vernietigd. Waardoor de bijzondere jacht dus zeer efficiënt “onbestaand” wordt. Gezien de noodzakelijke voorwaarden door de Vlaamse Regering te nemen nu weg zijn. Uitoefening bijzondere jacht wordt dus verhinderd.  Hier is dus ook de bepaling rond gebruik van duivencarrousels ook in begrepen.

Gebruik van kogelpatronen voor jacht op waterwild bij bijzondere bejaging vernietigd.
Bepalingen gelden wel nog voor bestrijding.

Het gebruik van de duivencarroussel

Zie hierboven, vernietigd.

De nachtjacht

Hier wordt dus verwezen naar artikel 9 en 33 – vernietigd.
Dus geen nachtjacht, en gebruik van kunstlicht, meer voor de bijzondere jacht, specifiek voor het Everzwijn.
Bepalingen gelden wel nog in het geval van bestrijding.

Opkweken van fazantenbroedsels

Hier werd het volledige artikel 65 vernietigd.
Dus geen mogelijkheid meer tot het rapen, uitbroeden van fazantenzieren en terug vrijlaten van fazantenkuikens.

Artikel 64 Jachtvoorwaardenbesluit

Dit is een technisch artikel waar het ANB de afwijkingen kon bepalen voor het vervoer van wild of eieren van wild. Dit kan nu niet meer door het ANB, maar door de Vlaamse Regering zelf.
Deze vernietiging hangt samen met het voorgaande (Artikel 65 - Opkweken van fazantenbroedsels).

 

Niet Vernietigde bepalingen

 • Sneeuw en Vorstregeling
 • Gebruik van plantaardig en niet-levend dierlijk lokaas
 • De jacht op de patrijs

 

Het 2e Arrest 233797 is minder relevant, het vecht immers nog de vorige regelgeving aan,  samen genomen door de Raad om praktische redenen hoogstwaarschijnlijk. Zo is het meest uitgebreide middel tegen de bijzondere jacht in dat arrest gericht tegen bepalingen rond de kastvallen voor bijzondere bejaging van de vos.

Voor de volledigheid hierbij de twee arresten:

Raad van State - 233796

Raad van State – 233796

7 Antwoorden op Bijzondere Jacht vernietigd

 1. kris

  Beste Jan , moet ik nu concluderen dat de nachtjacht op het everzwijn weer wordt stilgelegd of enkel het schieten met een lampje bij deze bejaging.

  • Hunting

   De nuance is belangrijk bij de gevolgen voor dit arrest, zoals ook aangegeven door het artikel op de site.
   De middelen waren gericht tegen de bijzondere bejaging.

   Art. 9
   Voor het uitoefenen van elke vorm van jacht of van bestrijding worden de volgende types van vuurwapens gebruikt:
   1°geweren met gladde loop van ten minste het kaliber 36 en ten hoogste 8;
   2°geweren met getrokken loop met een nominaal kaliber van ten minste .22 Engelse duim en groter;
   3°geweren met gladde en getrokken loop die elk beantwoorden aan de gestelde grenzen voor een gladde, respectievelijk getrokken loop, vermeld in punt 1° en 2°.

   Met behoud van de toepassing van het eerste lid is het voor het uitoefenen van elke vorm van jacht of van bestrijding verboden om de volgende soorten vuurwapens te gebruiken:
   1°semiautomatische of automatische geweren waarvan het magazijn meer dan twee patronen kan bevatten;
   2°geweren die voorzien zijn van een vizier met beeldomzetter of een elektronische beeldversterker, kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om het dier te verlichten of elk ander instrument om ‘s nachts te schieten;
   3°geweren die voorzien zijn van een geluiddemper;
   4°pistolen, automatische pistolen, machinepistolen en revolvers;
   5°machinegeweren.

   In afwijking van het tweede lid, 2°, is het voor het uitoefenen van bijzondere jacht en bestrijding van wilde zwijnen toegelaten gebruik te maken van geweren die voorzien zijn van kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om het dier te verlichten.

   In artikel 9 (zie onderaan – afwijjking) is het cursief onderstreepte vernietigd door het arrest van de Raad.
   De nachtjacht op wilde zwijnen met een kunstmatige lichtbron is dus nog steeds mogelijk, maar niet in het kader van de bijzondere jacht. Enkel in het kader van bestrijding is het dus nog toegestaan. Finaliteit daarvan is dat enkel kan opgetreden worden als er schade vastgesteld is, niet ter voorkoming van de schade en met het volgen van de voorwaarden voor de bestrijding.

 2. 44r

  Wie regeert hier eigenlijk? Waarschijnlijk mensen die nooit een hond hebben afgericht… Na de vorige keer dat de bijzondere bejaging werd vernietigd werden de wetten/decreten wat bijgewerkt. Dit blijkt dus helemaal fout! Had men vorige keer gewoon de bijzondere bejaging afgeschaft, maar gelijktijdig de gewone jacht op de vos, het konijn, de houtduif, het everzwijn… het GANSE JAAR geopend, dan waren deze problemen voor goed van de baan en hadden verenigingen die gemeenschapsgelden gebruiken om de democratisch genomen beslissingen te vernietigen, nog een goede opvoedende les gehad. Woorden wekken, voorbeelden trekken! Toch misschien eerst een hond africhten? Men leert in elk geval om consequent te zijn in het nemen van beslissingen, als men er tenminste iets van wil terechtbrengen! Denk eens aan Steve-zaliger: maak de busrit gratis en de zwartrijders verdwijnen! DUS: gewoon alle dingen waarop bijzondere bejaging werd/wordt toegepast gewoon de jacht 12 maanden per jaar geopend! De vogelaars zijn blij, want de bijzonder bejaging werd afgeschaft. De jagers zijn blij, want hun wetgeving wordt stukken vereenvoudigd. De ambtenaren (en alle secretarissen!) zijn blij, want de papierslag vermindert ongelooflijk… en voor de jagers tellen toch de natuurwetten: wie wild niet degelijk beheert, jaagt nooit lang in hetzelfde revier!

 3. Alois Mondelaers

  Heren schade lijders gelieve de factuur van u gelede schade te sturen naar Jan Rods

 4. Bijzondere Veldwachter

  44r,

  Ik ben het volledig met u eens, een raadgever van de minister schrijft mij het volgende, het is niet ethisch om wild uit te zetten want dit stoort de biodiversiteit van andere dieren, 80 % procent van de Vlamingen zijn daar niet tegen, het zijn woorden van VBV want ik lees dit in hun argumenten bij de Raad van State.
  Dus besluit ik daaruit dat de Vlaamse Overheid schrik heeft van VBV.

 5. van peteghem marc

  Vogelbescherming ???? laat mij niet lachen, als het om jachtfauna gaat, dan gebeurd
  er niks,in tegendeel stokken in de wielen steken, vossen bescherming ja te nadele
  van de jacht, waar zijn de grondbroeders van vroeger, en ja waar is allemaal dat wild
  van vroeger dat de polders dik bevolkte in mijn gemeente, nu ja mijn gemeente is een
  vossendorp geworden, geloof je het niet gelooft kom dan achtereen eens kijken op een avond…..

 6. van peteghem marc

  er werd een getal gegeven van 11.000 vossen die officieel gestrekt werden!!!! in Vlaanderen voor het jaar 2015

  reken uit hoeveel stuks gevogelte , en wild hier door de maag van deze dieren

  verdwenen zijn , pro rata 1 stuk per 2 dagen , dus dat loopt tegen de 2 miljoen !!!

  vogelbescherming en jachtfauna bescherming ????

  een lachtertje niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief