browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

regularisatie wapens

Posted by on 25 april 2017

Het zat er al een tijdje aan te komen en nu zit er inderdaad schot in de zaak. Op 21 april werd een voorontwerp van wet goedgekeurd door de ministerraad tot aanpassing van de wapenwet.

Wat zou er worden aangepast?

Allereerst zou er een nieuwe periode voor het aangeven van vergunningsplichtige wapens komen. Er wordt een termijn van een jaar vastgelegd voor particulieren om vuurwapens aan te geven die vergunningsplichtig zijn, maar waarvoor ze nog geen vergunning hebben.

Daarnaast zou er een aanpassing van de voorwaarden voor wapentransport die aan de jagers worden opgelegd komen. Daarbij zouden bepaalde veiligheidsvoorwaarden worden uit de wet gehaald worden en zullen deze bij koninklijk besluit worden herzien. Zoals u weet zijn nu alle voorwaarden bijna niet na te leven.

Vervolgens zouden laders aan de vergunningsplicht worden onderworpen.
Daarnaast zou de uitleenregeling aanzienlijk worden uitgebreid. Ook zouden er enkele technische aanpassingen in de strafbaarstellingen zijn en zullen tot slot de inconsistenties uit de lijst van veroordelingen die wapenbezit uitsluiten worden verholpen.

We houden jullie op de hoogte zodra er meer nieuws volgt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief