browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Honden aan de Leiband

Posted by on 30 juli 2017

Af en toe is er een artikel waar de reacties op de reacties toestromen. Zo ook met Honden aan de Leiband.

En dan brengen we graag wat orde.

Algemeen geldende wettelijke bepalingen

Er is echter geen algemeen geldende wettelijke bepaling die stelt dat honden altijd en overal in openbare ruimten aan de leiband moeten.

Wat onrechtstreeks wel een algemene bepaling is die in dit kader van belang kan zijn, is het artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid. Een hond die niet aan de leiband ligt, is een hond waarover uiteindelijk een stuk controle weg is en die dus schade kan veroorzaken (in het verkeer lopen is zo een mooi voorbeeld).

“De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.”

Lokale Regelgeving

De regelgeving rond Honden aan de Leiband is lokale regelgeving. Vaak zullen steden en gemeenten in een politieverordening bepalen wat kan en niet kan ten aanzien van honden in de openbare ruimte. Die heeft evenzeer geldende kracht als wetten, decreten, … voor iedereen die zich op het grondgebied van die stad of gemeente bevindt en zich er dan ook naar dient te gedragen (of riskeren gesanctioneerd te worden met een GAS-boete vandaag de dag). Dit is ingegeven door het principe dat zaken best geregeld worden door de best geplaatste instantie. Bij meer lokale zaken zoals waar honden al dan niet aan de leiband moeten zijn dit de lokale besturen.

Voor bossen kan je meestal ook specifieke reglementen terugvinden die uitgaan van de beheerder ervan waarin de nodige bepalingen rond honden zijn opgenomen. Dat kan de gemeente zijn op wiens grondgebied een bos ligt of bijvoorbeeld ANB heeft ook bepalingen voor de natuurgebieden die zij beheert, enz..

Belangrijke kanttekening is dat bovenstaande geldt als leidraad in openbare ruimten. Privéterrein is natuurlijk een heel andere zaak.

Jachtwetgeving

Specifiek voor de Jacht is er artikel 10 van het Jachtdecreet:
“Het is verboden om honden te laten jagen of rondlopen op gronden waarvan het jachtrecht aan een ander toebehoort.”

Die bepaling zit er duidelijk in om te vermijden dat jagers op elkanders gronden met hun honden jagen/gaan. Er wordt immers duidelijk verwezen naar het jachtrecht in artikel 10 van het Jachtdecreet (en wanneer niet nageleefd sanctioneerbaar vanuit de milieuregelgeving). Veel gronden waarop gejaagd wordt zijn in essentie al niet betreedbaar/bewandelbaar door onbevoegden gezien in principe privé. Dus al helemaal niet met honden, of ze nu aan de leiband liggen of niet.

honden aan leiband

10 Antwoorden op Honden aan de Leiband

 1. Laermans Theo

  Goeie namiddag,
  Dank je wel voor deze nuttige informatie;
  Ik heb een vraag over de definitie ” Honden aan de leiband ”
  Vb: een koord van 7m rond de hals van de hond ( die niet dicht slipt ), op de grond ligt en zo de hond volgt, is de hond dan ook aan de leiband ?
  Bij het opleiden van de hond word dit soms toegepast.
  Misschien kunnen jullie hier meer verduidelijking geven.
  Dank jullie wel voor de aandacht.

  Vriendelijke groet,
  Theo en Issy

  • Hunting

   Als je naar de betekenis van het woord leiband gaat kijken dan zie je daar dat het net gaat over het feit dat het dier niet zelfstandig is. Als een hond gewoon een touw rond zich heeft zonder meer dan is het in dat geval niet een leiband maar een touw. Een leiband dient nu eenmaal om het dier te leiden naar waar jij het wil. Als je de hond volgt naar waar hij wil gaan dan geef je zelf nu eenmaal aan dat jij volgt en niet leidt, dus is het ook geen leiband.

 2. De Smedt J.J.

  Beste Allen

  Wanneer de wet zegt honden aan de leiband ,is het duidelijk aan de leiband
  Als,de wet bepaald dat je rechts van de baan moet rijden .
  Is er geen enkel argument die bespreekbaar is dat de liever links rijd.

  Was gebeurd er in het algemeen
  Wanneer de eigenaars van loslopende honden door de Bijzonder Veldwachter op
  op hun plichten wordt gewezen ??

  Dan krijgt hij snel het antwoordt : dat ze met hem geen zaken hebben
  Zo niet ; nog wat onbeleefde antwoorden

  Wanneer hij PV opmaakt wordt deze geseponeerd

  Indien de honden bezitters graag hun honden laten lopen ,moeten zij deze eenvoudig op
  hun eigendom vrijlaten.
  Wij jagen ook niet op de eigendom van andere zonder toestemming
  Alles mag niets moet dit is het begin van de anarchie

  De Smedt J.J

 3. 44r

  J.J. moet ik rechts rijden? Denk daar maar eens over na. Hoe kan ik een voorligger voorbij steken? Wanneer ik op een vrije baan links ga rijden en jij komt uit een zijstraat mijn baan op en frontaal in aanrijding met mij, wie is in fout?
  En ter info ging het in Tsjechië gewoon zo: als jouw hond losloopt op een jacht, wordt ‘m afgeschoten en daar ga je ginds heel weinig tegen kunnen inbrengen. Werkt beter dan een GAS-boete…
  En ja, ik ben een heel groot hondenliefhebber, maar ik weet ook dat ik mijn hond niet zonder toelating moet laten loslopen op gronden waarop ik de jachtrechten niet heb. En natuurlijk helpt het niet wanneer wij als jager zo’n wandelaar met loslopende hond daar dwingend op wijzen en niet iedereen (zelfs slechts zeer weinigen) zijn vatbaar voor reden…

 4. Nimrod

  44 R de moraalridder
  Kijk eerst naar uw eigen, en zever niet altijd over Tsjechië. Weet jij eigenlijk wel waarover je zevert?
  Ga in Tsjechië wonen i.p.v in Rosselaar als je dit je kan permitteren
  Steeds veel geblaat maar zeer weinig wol. Hoeveel eigen jachtrechten kan je voorleggen (in eigendom 0 M2) , gehuurd? dat kost geld..
  “En dan is het tijd om te gaan”, eindelijk gedaan met het profitariaat!
  vg
  Nimrod

 5. Nick B.

  Een leiband is zoals de redactie zegt een begeleidend middel dat de hond beperkt in zijn beweging en waarmee de baas de hond stuurt. Een flexi-lijn die uitrolt tot 3,5 of 8 meter is met die definitie in acht genomen ook geen leiband. De hond kan immers (beperkt) edocht vrij lopen. Ik ben daar achter gekomen toen ik ging wandelen met de hond in een sportpark. Waarschuwing van de plaatselijke politie dat de hond aan een korte leiband moest omdat hij met die flexi te ver kon lopen (8m). Sowieso gebruik ik dat niet in natuurgebied of regio’s waar grondbroeders aanwezig zijn. Op 8 m heb je geen controle op de hond als die in ‘t lange gras iets heeft gezien of gevonden. Mensen die willen tasten waar de definitie van leiband stopt om de wet te ontlopen doen dat maar, zal mij ‘n worst wezen, maar als er een GAS-boete volgt van 250 euro, dan is de lol er natuurlijk vanaf! Weidelijke groeten!

 6. eykens

  Hallo,

  Sommige jagers denken wanneer ze een perceel al of niet gehuurd hebben (maar op het jachtplan hebben aangeduid, illegaal= stropen) voor de jacht, dat ze eigenaar zijn.
  Een zielig idee, een fantasie, een droom. De eigenaar kan nog zelf bepalen wie met de hond mag wandelen al of niet met leiband.
  Sommige jagers kennen de eigenaars van de percelen zelfs nog niet, waar ze denken eigenaar van te zijn!
  Zo’n rotte appels moeten eruit en zijn de bevuilers (parasieten) van het jachtgebeuren
  Het mag ook geen eurootje kosten, alleen bij de wild opkoper (dat brengt op)
  Misschien wordt dit ook niet gepubliceerd, maar het is wel de waarheid.

  vg

  Nimrod

 7. eykens

  Hallo, mijn reactie is verdwenen. Graag uw commentaar

  vg
  JE

 8. eykens

  Sorry, misverstand
  vg
  JE

 9. eykens

  Ik krijg weinig reactie, stemt tot nadenken..

  vg

  JE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief