0

Nu de doorstart van hunting.be er is en de nieuwe ploeg start, ben ik blij om mijn eerste artikel te mogen schrijven. Uiteraard vind ik het zeer fijn dat de overnemers mij vroegen of ik nog steeds deel wou uitmaken van het hunting.be.

Wat in 2012 begon met een reactie op de juridische situatie over damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen groeide uit tot een masterthesis over jachtrecht en vele jaren van plezier met de oprichter van de site Jan. Ere wie ere toekomt, Jan heeft toch wel een titanenwerk verricht met hunting.be en jachtexamen.be, beiden tot op heden referenties in de Belgische jachtwereld. Desondanks was de pit er op het einde uit en namen enkele andere sites over, tot nu dan toch.

Daarom dus nu hunting.be 2.0 met een sterker en groter team!

Ik stelde mezelf de vraag welk onderwerp ik als eerste wou bespreken en vond inspiratie in de cursus wapenhandelaar die ik momenteel aan het volgen ben. Uiteraard is deze cursus sterk juridisch. Ik ga het hier hebben over het opnieuw populaire gladloop kaliber 28.

Als wapenhandelaar mag je een lang wapen verkopen aan iemand die daarbij als wettige reden de jacht aanvoert en daarbij ook zijn geldig jachtverlof voorlegt. Het wapen dat u aan hem verkoopt moet echter wel toegelaten zijn voor de jacht daar waar het voorgelegde jachtverlof geldig is. En daar kan soms het schoentje wringen!

België kent een wapenwet die federaal geregeld is, deze is dus in principe hetzelfde voor het hele land (hoewel administratieve praktijken en gebruiken sterk verschillen tussen de provincies en dus de toepassing van de wet per provincie doen verschillen). Deze federale wapenwet schetst een kader.

Jacht daarentegen is een bevoegdheid die werd toegekend aan de gewesten (respectievelijk het Vlaamse, Waalse en Brusselse). Deze gewesten kunnen elk afzonderlijk dus de toegestane middelen voor de jacht regelen binnen uiteraard het kader dat werd geschetst door de federale wapenwet en uiteraard met inachtneming van andere hogere rechtsbronnen (zoals bv de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Bern Conventie, …).  

Hierdoor kunnen en bestaan er dus ook verschillen in de toegestane jachtmiddelen tussen Vlaanderen en Wallonië die in praktijk belangrijk zijn en waar u rekening dient mee te houden. Uw jachtopleiding bekijkt uiteraard enkel de regelgeving van het gewest waarin u examen aflegt en adviseert u om telkens de lokaal geldende regelgeving te raadplegen indien u elders gaat jagen.

De meest gekende is de .22 long riffle[ns1]  een kaliber in randvuur percussie. De meeste jagers weten dat u met een Vlaams jachtverlof niet over zo’n vuurwapen kan beschikken waar u daarentegen dit wel kan met een Waals jachtverlof daar in Wallonië de bestrijding met een .22 long riffle is toegelaten.

Wat volgens mij echter veel minder bekend is maar waar toch dient op gewezen te worden in het kader van een trend die over komt waaien uit Engeland is het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië met betrekking tot de toegelaten gladloopkalibers. Velen onder u zullen wel al opgemerkt hebben dat in het Verenigd Koninkrijk het kaliber 28 gladloopwapen aan populariteit toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat veel meer fabrikanten een kaliber 28 aanbieden en dat ook deze worden aangekocht in België.

Waar volgens mij veel jagers zich echter niet van bewust zijn is dat in Vlaanderen de jacht wordt toegelaten met geweren met gladde loop van ten minste het kaliber 36 en ten hoogste 8[i]. In Wallonië daarentegen wordt de jacht toegelaten met geweren met gladde loop van ten minste het kaliber 24 en ten hoogste 12[ii].

Dit maakt dus dat je in Wallonië niet kan jagen met een kaliber 28. Maar het betekent ook dat je niet naar de wapenhandelaar kan gaan en op basis van uw Waals jachtverlof een kaliber 28 kan aankopen. Wanneer u met uw Vlaams jachtverlof een kaliber 28 aanschaft en u nadien een jaar bijvoorbeeld besluit enkel een Waals jachtverlof te nemen dan houdt uw wettige reden om dit wapen voorhanden te hebben op. Wat u dan moet doen kan u lezen op de zeer interessante website van wapenunie[iii].

U bent dus gewaarschuwd dat u enkel in Vlaanderen kan jagen met uw kaliber 8, 10, 28 en 36! Daarenboven dat u ook de modaliteiten dient na te leven wanneer u niet meer over het jachtverlof beschikt dat zulks bezit initieel toeliet onder het uitzonderingsregime voor jagers.


[i] Zie art. 9 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend [citeeropschrift: “het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014”] link naar het desbtreffende artikel

[ii] Zie art. 1 Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005) link naar het desbtreffende artikel

[iii] https://www.wapenunie.be/portaal/jagers/verval-jachtverlof


Redacteur
Tom Van de Maele

Hunting.be

Laat een reactie achter